1. Máj 2017

7. 5. 2017

1. Máj Nymburk a Čelákovice 2017

Oslavy prvního máje, svátku práce si připomněli komunisté na desítkách míst naší země. V Nymburce a Čelákovicích vystoupil mimo dalších hostů i Zdeněk Štefek, který mimo jiné řekl:
...
Před 27 lety jsme žili ve státě bez dluhů, veškerá průmyslová a zemědělská výroba, ale i vědecký výzkum sloužily růstu osobní i společenské spotřeby, měli jsme vyspělé a srovnatelné školství a zdravotnictví, které nám záviděla velká část světa. Dnes jsme zadluženi částkou výrazně překračující 1,5 bilionu Kč, stát prodal výrobní prostředky za téměř 2 biliony Kč a současní vlastníci z těchto podniků vyvážejí zisk mimo hranice našeho státu za více než 300 mld. Kč ročně. Jsme závislí na dovozu řady komodit, ztratili jsme i potravinovou soběstačnost, nepatří nám ani základní distribuční energetické a vodohospodářské sítě. Jsme kolonií, což potvrzuje i fakt, že  oproti zemím první kategorie máme za stejnou práci třetinové mzdy.

Suverenitu nemáme ani v jiných oblastech - jako součást EU jsme podrobeni diktátu EK a naše vláda většinou servilně poslouchá.  Před 18 lety jsme byli zavlečeni do agresivního paktu NATO, které nás místo ochrany spíše vystavuje mnohem většímu nebezpečí. Musíme čelit řízené migrační krizi, kterou rozpoutali v honbě za imperiálními cíli právě USA a jeho spojenci...
...
Je načase říci dost. Chceme mír, klid a bezpečí v našich domovech, žít beze strachu. Chceme žít důstojně, za práci dostávat důstojnou mzdu a za celoživotní úsilí důstojnou penzi. Chceme bezplatné a kvalitní zdravotnictví i vzdělání. Chceme daňovou progresi - ať platí bohatí! Chceme zabránit odtoku zisků do zahraničí, potrestat všechny korupčníky a tuneláře a podporovat rozvoj naší země.. Chceme více suverenity pro naší zemi, kvalitní domácí potraviny, ochranu našeho zemědělského půdního fondu i ochranu vody.

Česká politika vyžaduje zásadní a systémovou změnu k solidární a samosprávné budoucnosti. Je před námi úkol zajistit suverénnější pozici a rozvoj vlastní země i spolehlivější záruky bezpečnosti pro každého. Naším cílem je důstojnější život všech, pro které je práce skutečným měřítkem hodnot. O tyto cíle, takovéto změny bude KSČM usilovat i v podzimních volbách.

Zdeněk Štefek
 

Vlastní referát

Připomínáme si v těchto dnech 72 let od konce nejstrašnější války v dějinách, války, která zdecimovala celý svět a zasáhla snad všechny národy. Války, kterou rozpoutalo hitlerovské Německo, zrozené z trosek v první světové válce poraženého agresora za podpory dalších západních států i domácího kapitálu.

Války, která by nepochybně neskončila pro náš národ vítězstvím, nebýt hrdinství zejména Sovětského svazu, který nesl hlavní tíhu války a byl rozhodující silou při porážce fašismu.

To jsou známá fakta, která však připomínám proto, že jsme svědky obrovského překrucování dějin, kdy se z vítězů stávají poražení a z obětí kati.  

Rudá armáda je ostrakizována, osvobození nahrazováno prý další okupací, politika appeasementu a předválečné úsilí kapitalistických velmocí namířit Německo proti Sovětskému svazu jsou zamlčovány. Je pokládáno rovnítko mezi fašismus a komunismus.

To vše v době, kdy ani v porovnání s minulým rokem není bezpečněji.  Zuří válka v Sýrii, zabíjejí se děti v Palestině, konflikt hrozí ve Venezuele, straší se válkou v oblasti Korejského poloostrova. Pokračují vojenské operace v Afghánistánu, a ty samé síly oslavují fašisty podporovanou vládu na Ukrajině. Kvůli podkopání řady vzpurných států byla uměle vypěstována řada teroristických organizací, které se následně vymkly kontrole a dnes jsme svědky nejen růstu terorismu včetně terorismu státního, ale i související řízené migrace.

Krok za krokem se svírá řetězec vojenských základen kolem Ruska a je to právě Rusko, kapitalistické Rusko, neposlušné a na suroviny bohaté Rusko, které je dnes líčeno jako země zla.

Proč? Kdo je největší vojenskou silou světa? Kdo má největší počet vojenských základen mimo své území? Kdo vedl největší počet válek za posledních 100 let? Odpovězte si sami.

Prý je to v zájmu demokracie a lidských práv… A mnozí tomu stále věří…

Ve skutečnosti jde v kapitalismu, ve kterém žijeme, vždy o moc, vliv, odbytiště, nerostné suroviny. To tento systém, kapitalismus je příčinou válek, konfliktů, růstu fašismu jako své reakční podoby…  Tuto pravdu se mnozí mocní snaží zamlčet, stejně tak i řešení…

Slavíme vítězství nad fašismem a naše osvobození. Připomínáme si hrdiny, kteří zde položili životy, abychom my mohli žít. A právě v souvislosti s aktuálním vývojem doma i ve světě je nutné si zároveň uvědomit, že ani takové hodnoty jako je mír, bezpečí, práce nejsou samozřejmost a že to často poznáme až tehdy, když hrozí další války, když nemáme práci, když ztratíme suverenitu a pocit bezpečí.

Jsem rád, že jako komunisté na to nezapomínáme a za mír a bezpečí bojujeme. Tím nejvíce uctíme všechny ty padlé, posíláme jim vzkaz, že jejich smrt nebyla zbytečná.

Před 20 lety jsem složil několik veršů, které se mi zdají být aktuální i dnes. Dovolte mi je citovat.

 

Válečné zločiny
se mění v nevinu,
světové dějiny
jsou plné hrdinů.
Vždy, když pamětníci
chystaj se věčně spát,
generál velící
zas by chtěl bojovat…

Nezapomeňte lidi, na to co se stalo,
vždyť přece uplynulo času ještě málo,
nezapomeňte na zločiny Třetí říše,
na ty, co zahynuli, sledují vás z výše.

Z těch všech válečnejch let
plyne poučení
kdo chce ovládnout svět,
neujde zničení.
Novému století
dejme velký dárek,
zbavme ho prokletí,
zbavme ho všech válek!

Nezapomeňte lidi, na to co se stalo,
vždyť přece uplynulo času ještě málo,
nezapomeňte na zločiny Třetí říše,
na ty, co zahynuli, sledují vás z výše.

Nezapomeňme!

Zdeněk Štefek

Video: 

Fotogalerie