Fakta proč prezident Zeman ve svém komentáři v TV Barrandov k Venezuele dne 7.2.2019 nic nevysvětlil a nemluvil pravdu

9. 2. 2019

Fakta:
Maduro vyhrál všeobecné svobodné tajné volby s 68 % hlasů, v velkým náskokem před druhým z kandidádů s 21 %. O takovém procentu a podpoře obyvatelstva se může Zemanovi, Trumpovi, Macronovi a dalším jenom zdát.

Článek 231 venezuelské ústavy: „Zvolený kandidát se ujme funkce prezidenta republiky 10. ledna prvního roku svého ústavního období přísahou před Národním shromážděním. Jestliže z jakéhokoliv důvodu prezident se nemůže ujmout funkce před Národním shromážděním, udělá to před Tribunálem nejvyššího soudu.“ Jelikož současné Národní shromáždění ovládané opozicí odmítlo umožnit jeho přísahu, Maduro postupoval podle Ústavy a přísahu složil před  nejvyšším soudem. Aby nebylo pochyb, složil rovněž přísahu před Ústavním Národním shromážděním.

Ústava neumožňuje, aby Juan Guaidó se prohlásil prezidentem. Článek ústavy 233 „ Případy absolutní nepřítomnosti prezidenta republiky jsou: jeho smrt, jeho rezignace nebo jeho odvolání rozhodnutím Tribunálu nejvyššího soudu, jeho trvalá fyzická nebo psychická neschopnost potvrzená lékařským konciliem jmenovaným Tribunálem nejvyššího soudu a se schválením Národního shromáždění, opuštění úřadu potvrzené Národním shromážděním. Pokud by došlo k takové absolutní nepřítomnosti prezidenta před ujmutím se úřadu, budou nové všeobecné, přímé a tajné volby během následujících 30 dní. Do doby než se nový prezident ujmu úřadu, ujme se presidentství republiky prezident Národního shromáždění.”

Guaidó tedy jednal nepochybně protiústavně, protože Maduro byl řádně zvolen (výraznou většinou), řádně složil přísahu před Tribunálem nejvyššího soudu, ujal se funkce a nenastal žádný případ jeho absolutní nepřítomnosti. Jasný protiústavní vlastizrádný puč.

Zdroj: V.V. Pjakin. Více. zde: http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-14-01-2019/ , od 00:50 min.

Zdroj fb:https://www.facebook.com/search/str/radim+valen%C4%8D%C3%ADk/keywords_bl...

Autor: 
Převzato, vložil: jk
Zdroj: 
fb profil Radim Valenčík (Zeman na Barrandově nemluvil pravdu)