Leták KSČM: Dokážeme přežít na mrtvé planetě?

27. 7. 2019

KSČM podala návrh ústavního zákona, kterým chce dosáhnout výrazného zvýšení
ochrany vodních zdrojů i ostatních přírodních zdrojů a nerostného bohatství v České
republice. Zároveň předkládáme návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního
fondu, který by měl zpřísnit odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Je nezpochybnitelným faktem, že se mění podoba srážek, jsou intenzivnější a střídají
je delší období sucha. Rychlá degradace půdy a neschopnost zadržet vodu v krajině
výrazně ohrožuje zemědělskou produkci a odsouvá i jakékoli snahy opět dosáhnout
soběstačnosti v tvorbě potravin. Navíc staví vážné otázky v dlouhodobém udržitelném
zásobovaní obyvatel kvalitní pitnou vodou.

KSČM si nikdy tuhle otázku nechce pokládat!

Níže najdete leták KSČM.

Fotogalerie

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM