Senát schválil návrh KSČM

17. 3. 2016

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie předložená místopředsedou sněmovny Vojtěchem Filipem (KSČM) a předsedou poslanců KSČM Pavlem Kováčikem získala podporu Senátu. Normu podpořilo 45 ze 65 přítomných senátorů, nikdo nebyl proti.

Předkladatelé zdůvodnili předlohu snahou napravit nepřesnosti, které vznikly v normě o podporovaných zdrojích při loňském schvalování rozsáhlé novely energetického zákona, jež nabyla účinnosti od ledna. Sněmovna podle autorů tuto úpravu už jednou schválila, při následném přepisu v dolní komoře se ale stala chyba.

»Chybou přepisu v Poslanecké sněmovně došlo k tomu, že u těch, kteří podnikají v zemědělské výrobě byl termín obnovitelné zdroje nahrazen slovy bioplynové stanice, což výrazným způsobem zúžilo jejich možnost vyrábět energii z jiných podporovaných zdrojů,« vysvětlil senátorům Filip důvod předložení novely. Ta podle něj uvádí text příslušných ustanovení do souladu s původním záměrem vlády i poslanců.

Podle novely zemědělské podniky, které jsou akciovými společnostmi a vyrábějí i elektřinu, na ni budou moci dostat podporu i bez splnění podmínky známých vlastníků. Zaknihované akcie nebudou muset mít ty podniky, jejichž vedlejší činností je výroba elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Totéž bude platit pro podniky, které vyrábějí elektřinu obecně z obnovitelných zdrojů. Nyní se výjimka vztahuje jen na výrobce s hlavní činností zemědělská výroba, kteří produkují elektřinu z bioplynu.

Proti předloze v diskusi vystoupil Jiří Oberfalzer (ODS), podle kterého jde proti programovému prohlášení vlády. Poukazoval na to, že kabinet se zavázal k tomu, že firmy s anonymními vlastníky nebudou mít k dotacím přístup. »Tato debata patří do jiného zákona nikoli do zákona o obnovitelných zdrojích. Nyní se bavíme o tom, jestli jsou podmínky pro všechny subjekty nastaveny rovně nebo pro některé subjekty jsou nastaveny jako výrazně omezené,« reagoval Filip. Zemědělské podniky mají podle předkladatelů normy často složitou vlastnickou strukturu, někteří majitelé jsou v zahraničí, jiné nelze dohledat. Zaknihování akcií u nich proto podle nich není jednoduché.

Předlohu ještě musí podepsat prezident. Bude účinná vyhlášením ve Sbírce zákonů.

Video: 
Autor: 
jad
Zdroj: 
Haló noviny