Valenta: Ať si dělá Kalousek, co chce, jen aby se nezastřelil nejdříve sám

9. 4. 2020

"Ať si Kalousek dělá to, co chce, jen ať přitom dá raději pozor, aby se nezastřelil nejdříve sám. Zrovna ve Sněmovně „plakal“, jak přes roušku špatně vidí! Ale on v těch mnoha kauzách, ve kterých měl prsty, když byl před deseti lety, podle nějakého plátku, nejlepším ministrem financí v zemích východní a střední Evropy, již asi také nejspíše špatně viděl! A to roušku ještě nenosil, spíše snad jen obleky s velkými kapsami!," řekl k výhrůžkám Miroslava Kalouska vládě ozbrojeným odporem v podobě jeho tří - doufejme - legálních revolverů poslanec KSČM Jiří Valenta.

Promořit, či nepromořit populaci, to je teď otázka. Co na to říkáte vy?

Musím říci, že již samotné úvahy o takovémto, dle mého názoru, zcela nezodpovědném biologickém inženýrství jsou mimo rámec mého uvažování a chápání, a předpokládám, že i mimo rámec logiky racionálně přemýšlejících lidí. Těm, kteří s touto až skoro obludnou myšlenkou koketují, bych doporučil zaměřit svůj pohled na aktuální zdravotní stav ve Velké Británii nebo Spojených státech. V těchto zemích se podobnou cestou již částečně vydali a teď dostávají od koronaviru jeden tvrdý knokaut za druhým.

Velice mne v této souvislosti zklamal profesor Prymula, jemuž jsem fandil a důvěřoval jsem mu i jako odborníkovi na virologii. Jeho názorový přerod během jednoho dne je až neuvěřitelný. Dnes se náměstek ministra zdravotnictví a šéf centrálního řídícího štábu pro boj proti covid-19 kloní k státem asistovanému promořování naší země nebezpečným virem a začíná také i nově zpochybňovat pomocnou roli Číny. Snad z důvodu, aby neztratil akceptační či explicitní podporu některých politiků... nebo snad, že by dostal jiné pokyny od „západních spojenců“, v jejichž zemích se boj s pandemií ne úplně daří? 

Všem, co by takto řízeně „promořovali“, bych si ale dovolil vzkázat: „Jestli tedy s tím chcete skutečně začít, prosím, nejprve u vašich rodin. Určitě potom, dle některých odborníků, získáte kolektivní imunitu!“ Snad každý čtenář chápe, že toto je taková hloupost, asi jako kdyby se řeklo, promořme českou populaci virem HIV/AIDS, alespoň tak na 80 procent, a vznikne nám ta požadovaná kolektivní imunita!

Dráždíme hada bosou nohou? Tedy v případě Ruska a kauzy odstranění sochy maršála Koněva. Neoficiální odplata již nastala formou útoku na ambasádu i v podobě útoku hackerů. Co říkáte na naši až chronickou a panickou rusofobii?

Nepoužil bych v tomto ohledu přivlastňovací zájmeno „NAŠI“. Chronická rusofobie, ve své panické formě, je vlastní pouze některým, a to velice podivně se chovajícím a exhibujícím elementům. Dle mého názoru jde o jakousi poruchu hodnocení reality, s pokřivením objektivního pohledu na svět. Ten může být sycen neznalostí, předpojatostí, ale i antislovanskou xenofobií či jiným druhem primitivní nenávisti.

Domnívám se ale, že nebýt zesilujících katalyzátorů, jako jsou například některá česká média, včetně těch veřejnoprávních, či relativizující a zavádějící projevy příslušníků páté kolony novodobých nositelů nacismu a fašismu, tak by utkvělá rusofobie z naší země časem vymizela. Dnes již i mnozí z těch nejzaslepenějších antiruských fanatiků mohou z nezávislých zdrojů sami registrovat, jaká je a jaká byla skutečná role Ruské federace a tehdejšího SSSR v novodobé historii a geopolitice. Ničení poválečných symbolů vítězství, znesvěcování hrobů válečných hrdinů nebo dehonestování osvoboditelských zásluh Rudé armády jsou dnes jen směšné a trapné.

Podívejme se z Východu na Západ. EU nás nyní nově kárá, že si zadržujeme ochranné pomůcky. Předtím jsme dostali „ tytyty“ za uzavření hranic. Co na to říkáte?

Na těchto příkladech je jasně patrné, jakou obrovskou chybou bylo již samotné přijetí Lisabonské smlouvy, která částečně rozpustila suverenitu jednotlivých národních států uvnitř tavícího kotle EU. Toto jsme neměli nikdy připustit!

Domnívám se, že jestliže chceme EU uchovat alespoň jako fungující organizaci vzájemné hospodářské spolupráce na kontinentu, musíme se do právního stavu před přijetím Lisabonské smlouvy urychleně navrátit. O necitlivý, silně invazivní přístup často ani nevolené „bruselské nomenklatury“ nemůže přece žádný občan ČR ve svém zájmu nikdy stát. Skutečně nejsme jen bezprávnými příslušníky EU, ale především plnoprávnými Čechy!

Tisíciletou společnou historii a lokální genetické vazby nelze od stolu po evropské moci dychtících, velkých evropských zemí jen tak lehce škrtnout!

Konkrétně ale k vašemu dotazu: Zdravotní pomůcky, jako materiál výrazně strategického významu, nelze přece zrovna v této době, čistě z racionálního hlediska, nikam vyvážet. Alespoň, než jich budeme mít dostatek pro vlastní občany. Obdobně to přece vidí a uvědomují si i Američané, kteří dokonce takto zabavili nedávno v Bangkoku zdravotnický materiál směřující do země svého významného vojenského spojence v NATO, do Německa. Tak proč bychom měli zrovna my nyní vyvážet stále ještě nedostatkové roušky a respirátory? Nejsme o nic horší než zmínění Američané!

Pojďme zpět domů. Jako by se nyní kladla ekonomika nad lidské zdraví. nezdá se vám? Už už aby se zas „rajzovalo“ po světě. Šéf Pirátů dokonce hovoří o tom, že je to tu „jako za Husáka“, tedy zavřené hranice...

Tak to se mi zdá určitě! Někteří naši ekonomové již dokonce umí vyčíslit hodnotu lidského života v penězích. V Reflexu, byť o kvalitě obsahu tohoto plátku si nedělám již dlouhodobě žádné iluze, se objevil rozhovor s jistým národohospodářem. Ten zde vyjevil názor, že „dvacet tisíc mrtvých v ČR by byla pro ekonomiku menší ztráta než současná ochranná opatření zavedená v boji s koronavirem“.

A Piráti? Ti jsou zcela omezeni svým bezbřehým liberalismem ve smyslu „ať si každý dělá to, co chce, i kdyby to mělo stát život jiného“. Na jejich příkladu je jasně vidět, že „polistopadové školství“ totálně v hodnotové výchově mládeže selhalo. Těžko jim může někdo vysvětlit, že záchrana byť jediného lidského života či například principy ochrany veřejného zdraví stojí v hierarchii lidských hodnot mnohem výše, než například to, že někdo má trauma z toho, že si zrovna nemůže svobodně zaletět do coffeeshopu do Holandska za zábavou. A právě tímto svým nezodpovědným přístupem dělají Piráti exprezidentovi Husákovi ještě i zpětně po mnoha letech pozitivní reklamu. I když on by asi o ni od nich nejspíše vůbec nestál!

A samozřejmě Miroslav Kousek, který, ozbrojen ještě asi z Omnipolu, vyhrožuje vládě ozbrojeným odporem v podobě jeho tří – doufejme, že legálních – revolverů. Ale kdoví, co má zakopáno v okolí Bechyně…

Ať si pan Kalousek dělá to, co chce, jen ať přitom dá raději pozor, aby se nezastřelil nejdříve sám. Zrovna ve Sněmovně „plakal“, jak přes roušku špatně vidí! Ale on v těch mnoha kauzách, ve kterých měl prsty, když byl před deseti lety, podle nějakého plátku, nejlepším ministrem financí v zemích východní a střední Evropy, již asi také nejspíše špatně viděl! A to roušku ještě nenosil, spíše snad jen obleky s velkými kapsami!

Ale vážně! Hloupé výzvy k ozbrojenému odporu proti vládě, která někdy nemusí jednat dle přání úplně každého, ale osobně se domnívám, že takto neučinila nelegálně a nedemokraticky, jsou jen tím posledním a mediálně zesilovaným „šlapáním vody politického subjektu“ před jeho volebním utopením. Za delší a serióznější komentář ale páně Kalouskovy eskapády skutečně nestojí!

Celý rozhovor na https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Prymulo-a-co-rozsirit-AI...

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Parlamentní listy