Z TK KSČM: S půdou nemůžeme hazardovat, řekl Pavel Kováčik

23. 4. 2019

Z tiskové konference KSČM, na které vystoupili předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik a místopředsedové, Leo Luzar a Hana Aulická Jírovcová. Témata tiskové konference byla ochrana zemědělského půdního fondu, zákoník práce, regulace reklamy na spotřebitelské úvěry, dětské skupiny. 

Záznam z TK - https://www.facebook.com/komunistickastranacechamoravy/videos/1287524938...


Do konce tohoto volebního období má být nejen připravena, ale hlavně projednána velká novela, případně ústavní novela, o ochraně zemědělského půdního fondu. Na jejím vzniku se má podílet co nejvíce parlamentních stran i zemědělští odborníci z různých institucí.

Novinářům to v útrerý řekl předseda poslanců KSČM a místopředseda zemědělského výboru Sněmovny Pavel Kováčik. Informoval, že minulý týden se sešla pracovní skupina – zástupci ministerstva zemědělství, prezident Agrární komory, zástupci sněmovního zemědělského výboru, a další zainteresovaní. Téma bylo jediné - jak řešit ochranu zemědělského půdního fondu v ČR. »Nejen co se týká často přetřásaného tématu předkupního práva nebo alespoň ohlašovací povinnosti při převodu zemědělské půdy, ale i širších souvislostí. Dali jsme si určité meze, a zacházíme až do detailů zásadního charakteru, jako je změna Ústavy, protože půda, voda a některé další přírodní zdroje jsou neobnovitelné. Podle našeho soudu dozrál čas, aby požívaly ústavní ochrany. Prozatím hovoříme o ústavní ochraně vody a ústavní ochraně půdy,« zdůraznil Kováčik.

Pracovní skupina se znovu sejde v polovině května a dohodne se na dalším postupu. Kováčik sdělil, že je snaha, aby onu velkou novelu zpracovali a předložili poslanci napříč politickým spektrem tak, aby legislativní proces mohl doběhnout do předpokládaného konce tohoto volebního období. A aby zde byla ještě určitá rezerva pro případ, že by se předloha vrátila Sněmovně k novému hlasování ze Senátu, či po vetu prezidenta republiky.

»Není to jednoduché téma, byli bychom rádi, aby zemědělská půda jako základní potřeba, základní komodita, základní národní bohatství byla také jako základní národní bohatství ukotvena i legislativně. A to se nemusí úplně všem líbit. Současně jsme však přesvědčeni o tom, že půda jako základní předpoklad obživy národa musí požívat i zvláštní ochrany při jejím převodu, aby se nám tak snadno neztrácela z půdního fondu ve prospěch nejrůznějších staveb či jiného využití než potravinářského,« prohlásil předseda komunistických poslanců. Takové je zadání pro danou pracovní skupinu. Kováčik poukázal na to, že KSČM se o to snaží minimálně 20 let, nyní by případný návrh měl být předložen napříč politickým spektrem, nebo alespoň tou jeho částí, která má podobný pocit jako KSČM – že s půdou nelze hazardovat. Zejména v souvislosti s tím, že v rámci klimatických změn dochází i ke zhoršeným poměrům vody v krajině a hrozí to, že se naše krajina stane pouští – nejen neobyvatelnou, ale také nezpůsobilou produkovat jakékoli potraviny. »A navíc ztratí i svoji krajinotvornou funkci, funkci zadržení vody, funkci rekreační a další funkce, které jsou pro lidský život v krajině nezbytné,« dodal Kováčik.

O zločinech privatizace i občanech druhé kategorie

Komunisté by byli rádi, aby se už konečně Sněmovna vypořádala s bodem pod názvem Nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992–1998. Promlčení zločinů privatizace podle nich postupuje mílovými kroky a mohlo by se stát, že pokud se Sněmovna dlouhodobě odmítne zabývat tímto tématem, budou všechny promlčeny. »A můžeme si pak vzájemně nadávat, že zločiny z té doby nejsou potrestány, a můžeme je maximálně odsoudit morálně,« řekl předseda poslanců KSČM na tiskové konferenci. Většina poslanců odsouhlasila jeho požadavek, že Sněmovna se daným tématem bude zabývat 9. května.

Poslanci KSČM trvají i na tom, aby se na této schůzi dostalo na nově zařazený bod, který Kováčik prosadil už před týdnem. Jde o to, aby premiér Andrej Babiš (ANO) informoval zákonodárce o postupu české vlády ve věci rozhodnutí EP ohledně dvojí kvality potravin. Podle Kováčika jde o problém, který již dlouho trápí občany ČR. Zajímá ho proto, jak vláda vyjednávala otázku dvojí kvality potravin, proč Evropský parlament potvrdil »dvojí kategorii občanů EU«.

»My jsme přesvědčeni o tom, že přijaté řešení zachovává princip dvojí kvality potravin. Jsme nespokojeni, chceme, aby premiér oznámil postoj vlády, případně vysvětlil, jak s tímto tématem hodlá nakládat dál. KSČM dlouhodobě odmítá, aby občané zemí jako ČR byli považováni za občany druhé kategorie. A nějaké omlouvání specifickými chutěmi středoevropského občana oproti západoevropskému občanu odmítáme. Je to pro nás nepřijatelné. Pokud bude jasně a zřetelně vyznačeno, že šunka pro český žaludek může obsahovat více vody a méně masa než pro německý žaludek, bude takový výrobek určitě i podstatně levnější,» zdůraznil Kováčik.

Pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance

Místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová připomněla novelu zákoníku práce, v níž poslanci KSČM požadují schválení pěti týdnů dovolené i pro zaměstnance, kteří podle současných zákonů na to nárok nemají. Chtějí tak srovnat její délku s dovolenou státních zaměstnanců. Ti mohou čerpat pět týdnů ročně už nyní. Komunisté jsou přesvědčeni o tom, že současná právní úprava poškozuje zaměstnance zaměstnavatelů provozujících podnikatelskou i nepodnikatelskou činnost, oproti zaměstnancům placeným z eráru.

Zástupci KSČM tuto změnu navrhují opakovaně a věří, že podporu by mohli získat minimálně z ČSSD. »Naši iniciativu podporují i odbory a očekáváme podporu i ze strany ČSSD, protože sami deklarovali, že pět týdnů dovolené podporují,« řekla Aulická novinářům. Očekává na toto téma bohatou diskusi nejen na plénu Sněmovny, ale především ve výborech. »Tvrdíme, že je potřeba uzákonit pět týdnů pro všechny zaměstnance, kteří na pět týdnů nárok nemají. Pro naše zaměstnance je to zásadní věcí, která by měla vést ke zlepšení situace v zaměstnání,«zdůraznila.

Hodně se podle ní diskutuje také o připravované novele zákona o dětských skupinách, kterou připravuje ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). »Novela řeší především změnu financování dětských skupin, kdy bude končit od roku 2021 financování z evropských dotací a Sněmovna by se k tomu, jak budou v budoucnosti financovány dětské skupiny, měla postavit,« řekla Aulická. Připomněla, že komunisté původní návrh v roce 2014 nepodporovali, především proto, že vnímali problém s kvalitou péče v dětských skupinách. »Samozřejmě i nyní se budeme snažit o to, aby se ponížil věk dětí, které by měly navštěvovat dětské skupiny, a to do čtyř let věku a budeme se snažit o zkvalitnění personálu v těchto skupinách,« vysvětlila poslankyně.

Zakažme reklamy na finanční půjčky!

Člen hospodářského výboru Leo Luzar doufá, že se co nejdříve začne projednávat i návrh KSČM, který by mohl přispět k alespoň částečnému řešení problému exekucí. »Neustále se bavíme o důsledku exekucí, ale zapomínáme, že mají nějakou příčinu,« uvedl s tím, že jde především o velmi snadnou dostupnost finančních půjček. »KSČM proto připravila návrh na zákaz reklamy na finanční půjčky. Ukazuje se totiž, že média a zadavatelé této reklamy útočí na nejnižší lidské pudy a pod heslem rychle, snadno a bezproblémově lákají lidi, aby dostali půjčku,« uvedl Luzar. »Hovoříme o finančních půjčkách, nehovoříme přímo o spotřebitelských úvěrech, které jsou podmnožinou finančních půjček, protože se ukazuje další problém, že banky a nebankovní instituce nutí svým způsobem zákazníky, aby se stali osobami samostatně výdělečně činnými a zřídili si živnostenský list, aby mohli získat úvěr, jinými slovy přesouvají tu zodpovědnost do podnikatelské roviny, kde ochrana není tak výrazná,«vysvětlil Luzar.

Připomněl, že Sněmovna se na jeho návrh bude zabývat postojem vlády ohledně situace kolem huti ArcelorMittal Ostrava. Komunisté budou podle něj apelovat na vládu, aby tuto věc nenechala ležet a zajímala se o ni. Luzar v této souvislosti uvedl, že považuje za současné situace výměnu na postu ministra průmyslu a obchodu za nešťastnou. »Nemůžeme mu dát dobu hájení na to, aby se seznámil s ministerstvem, protože úkoly, které jsou před ním, jsou natolik závažné a nesnesou odkladu, že budeme muset po něm velice tvrdě žádat rázné kroky,« dodal poslanec.

(ku, jad)