Hroznatín

21. 11. 2020

Společnost Ludvíka Svobody zapsaný spolek
Vážení přátelé, vlastenci, členové Společnosti Ludvíka Svobody i dalších bratrských vlasteneckých organizací,
srdečně Vás zveme k uctění památky velké osobnosti - hrdiny, bývalého velitele
československého armádního sboru a prezidenta republiky armádního generála Ludvíka Svobody.
Vzhledem k celostátním pandemickým opatřením proběhne setkání u Pamětního kamene před rodným
domem v Hroznatíně při příležitosti 125. výročí narození našeho velitele v komorním formátu.
Žádný oficiální program nebude! Zástupci rodiny Ludvíka Svobody, bratrského města Svidníku, armády ČR,
obce a vybraných vlasteneckých organizací položí květiny ve vyhrazené době a s patřičným odstupem
v sobotu 21. lis topadu 2020 v č ase mezi 11:30 a 12:30 ho dinou