Významná výročí - zemřel Karel MARX

14. 3. 2019

zemřel německý ekonom, filosof, vědec Karel MARX, zakladatel vědeckého komunismu,
myslitel tisíciletí (*5. 5. 1818)

14. 3. 1953 – zemřel Klement Gottwald, první dělnický prezident ČSR