Krajské organizace KSČM k zrušení Gymnázia Čelákovice a Střední odborné školy Český Brod - Liblice

6. 12. 2018

    Komunistická strana Čech a Moravy je znepokojená návrhem tzv. optimalizační změny, na základě které má dojít k postupnému útlumu a zrušení Gymnázia Čelákovice a převod nástupnických práv na Gymnázium J. S. Machara v Brandýse nad Labem a dále obdobného návrhu na útlum a zrušení Střední odborné školy Český Brod – Liblice s následným převodem nástupnických práv na Střední průmyslovou školu strojírenskou a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky v Kolíně. 

   Jsme přesvědčeni, že zrušení výše uvedených středních škol není v zájmu podpory kvality a dostupnosti středoškolského vzdělání na území Středočeského kraje ani v zájmu studentů a jejich rodičů. Jsme také přesvědčeni, že obě školy mají své pevné místo v systému středních škol, jejichž zřizovatelem je Středočeský kraj. 

   Koncem roku 2017 byl na návrh krajských zastupitelů za KSČM stažen záměr sloučit Střední školu řemesel v Kunicích se Středním odborným učilištěm v Jílovém u Prahy, který by vedl fakticky k likvidaci střední školy v Kunicích.

Při nutném slučování Střední zemědělské školy v Brandýse nad Labem s tamní ISŠ F. Melichara, zastupitelé za KSČM prosadili v zastupitelstvu Středočeského kraje usnesení, že nebudou zároveň rušeny žádné učební obory. Komunistická strana Čech a Moravy a její zastupitelé podmínili další procesy případného slučování či rušení středních škol zpracováním celokrajské dlouhodobé optimalizační koncepce, která po odborné i veřejné diskusi stanoví jasné podmínky, za kterých by mohlo dojít k slučování či rušení škol a jednotlivých oborů. Podmínili jsme další kroky také vytvořením pracovní skupiny, která bude na této koncepci pracovat.

   Rada kraje schválila teprve před několika týdny konečně navrhovanou pracovní skupinu. Jejím prvním úkolem však nebyla příprava koncepce, ale role obhájení jakých si argumentů  pro sloučení a pak zrušení prvních dvou středních škol z nejasných důvodů. Na koncepci optimalizace se dosud nezačalo pracovat. 

   Na základě výše uvedených skutečností a s ohledem na zájem studentů a jejich rodičů i příslušných měst a obcí s návrhem na útlum a zrušení Gymnázii Čelákovice a Střední odborné školy Český Brod - Liblice zásadně nesouhlasíme.

Autor: 
Výkonný výbor Krajského výboru KSČM