KSČM další prodloužení nouzového stavu nepodpoří

5. 2. 2021

KSČM podmínila souhlas s prodloužením nouzového stavu do 14. 2. 2021 tím, že požadovala návrat žáků 1. stupně do školních lavic od 1. 2.2021 a od 29. 1. 2021 otevření zimních středisek. Žel, tyto sliby naší podpory nebyly vyslyšeny. Vláda ČR naše podmínky nebrala vážně a rozhodla se jinak.

            Rozhořčení a zklamání, takové pocity převládají nyní nejen v KSČM, ale i v celé společnosti od posledního prodloužení nouzového stavu. Vláda naprosto ignorovala naše oprávněné požadavky, jimiž KSČM souhlas s prodloužením nouzového stavu podmiňovala. KSČM přitom, vědoma si počtu vojáků a techniky přeřazených do zdravotnictví a sociálních služeb, pomohla vládě, když jako jediná z nevládních a opozičních stran ve sněmovně kývla na zásadní prodloužení nouzového stavu.

            Vicepremiér Karel Havlíček se provozovatelům lyžařských vleků omluvil. Rodičům a dětem se vláda však neomluvila. Zatímco jiné evropské státy považují uzavírání základních škol až za ten nejzazší krok v rámci epidemických opatření, v Česku je to naopak. Vzdělání zde skutečně není prioritou.

Výkonný výbor ÚV KSČM doporučuje Poslaneckému klubu KSČM nepodpořit prodloužení nouzového stavu. Vzhledem k ignorování našich požadavků doporučujeme vládě, aby si podporu hledala u těch politických subjektů, jejichž požadavkům bude ochotna a schopna vyhovět. Rozhodně se ohrazujeme proti výrokům pana premiéra, že ohrožujeme životy a zdraví našich spoluobčanů. Naopak, KSČM šlo vždy právě o občany a i teď tomu není jinak. Musíme myslet na zdravý vývoj našich dětí i všech ostatních. Vládní představa, že řešením je zavřít lidi mezi čtyři stěny, rozhodně není naší vizí. Řadu opatření totiž mohou provádět hejtmani podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda musí  vyjednat dobrovolné zařazení vojáků do nemocnic nebo sociálních zařízení nebo předložit novelizaci zákona o ozbrojených silách ČR.

Autor: 
VV ÚV KSČM