KSČM trvá na dostupnosti a kvalitě zdravotní péče pro všechny

14. 9. 2019

KSČM s obavami sleduje vývoj v oblasti zdravotnictví a podporuje úsilí odborů i zástupců zaměstnavatelů upozornit na stávající kritickou situaci. Z těchto důvodů prosadila bod „Zdravotnictví“ do jednání Poslanecké sněmovny ČR. Ze zkušeností pacientů a dostupných informačních zdrojů je zjevné, že Ústava, respektive Listina základních práv a svobod, zaručující v České republice právo na bezplatnou zdravotní péči ze zdravotního pojištění, není zcela naplňována.

    KSČM trvá na systémovém nastavení příjmů do veřejného zdravotního pojištění v podobě pravidelného automatického navyšování plateb za státní pojištěnce a zároveň v narovnání neopodstatněných rozdílů v úhradách zdravotní péče. Vyzýváme vládu, aby v této věci učinila rozhodné kroky, včetně sloučení tří státních zdravotních pojišťoven – VZP, ZP MV ČR a VoZP a zároveň vytvořila podmínky pro urychlenou nápravu všech palčivých problémů zdravotnictví v České republice.

Autor: 
ÚV KSČM