NE další krádeži státního majetku

9. 11. 2018

KSČM privatizaci státních podniků považuje za další hazard s majetkem nás všech a u ČD Cargo i hazard s národním dopravcem. Jsme tranzitní zemí, kde doprava je strategickým odvětvím, a to nejen u dopravy osobní, ale i v dopravě zboží. Nákladní doprava je přitom nejvýdělečnějším oborem drah. Společnost ČD Cargo v pololetí vykázala zisk 350 milionů korun.

Odbory zastávají názor, že ČD Cargo potřebuje strategického partnera. KSČM prosazuje vyhodnocení ekonomických analýz, které ukáží, zda takové řešení je či není nutné.

ČD Cargo je v současnosti největší a nejvýznamnější dceřiná společnost z koncernu ČD. Není však zdaleka jedinou, o jejíž privatizaci se uvažovalo.

Privatizace ČD Cargo nebyla součástí vládního prohlášení. Jediné, o čem se hovořilo, byly slevy pro studenty a seniory.

Základním východiskem KSČM je koncepční charakter aktivit státu v ekonomice, posílení výkonu vlastnických práv ve veřejném sektoru, zastavení další privatizace státu a provedení inventury státního majetku a prověření privatizačních procesů i zpětně.

Uchování rozhodujícího podílu ve strategických společnostech umožní státu i nadále podílet se aktivně na přerozdělování jejich zisků, což zajistí pravidelný příjem do státního rozpočtu.

KSČM je jednoznačně proti privatizaci státních podniků a ČD Cargo. Další státní podnik si ukrást nenecháme. A to i z důvodu obavy oslabení úlohy státu, o rušení pracovních míst zaměstnanců a tím jejich propouštění. Nechceme, aby docházelo k ohrožení pracovních pozic zaměstnanců anebo jejich pracovních podmínek.

Autor: 
VV ÚV KSČM