Stanovisko Výkonného výboru Středočeského krajského výboru KSČM

5. 4. 2018

   Dne 5. dubna  zasedal VV StčKV KSČM a jednoznačně nedoporučil vytváření další akciové společnosti, tedy nahradit Asociaci středočeských nemocnic akciovou společností (Oblastní nemocnice Středočeského kraje a.s.), která by nebyla zdravotním zařízením (ani holdingem), ale servisní organizací pro další nemocnice (něco mezi modelem jihočeského a královehradeckého kraje).
   VV StčKV KSČM vyjádřil i určité pochybnosti v případě vzniku "obdobné" příspěvkové organizace. Tematu byla věnována velká část diskuze a převažují obavy, že v obou případech se může část nákladů na léky, zdravotnický materiál a případně další služby snížit, ale tím, že si služby budou muset oblastní nemocnice (akciové společnosti) nakupovat, přesune se část nákladů do jiných položek. 
   Tedy závěr VV StčKV KSČM byl, nepodpořit tento krok, vyžádat si další podklad a přenést toto na úroveň politického jednání s tím, že kdybychom tento krok podpořili, šla by KSČM proti svému vlastnímu programu.                                     
                                                        Stanislav Grospič, předseda StčKV KSČM

Autor: 
StčKV KSČM