Naši lidé

První místopředseda ÚV KSČM pro řízení stranické práce, regionální a komunální politiku a volby
předsedkyně ÚV KSČM
Místopředseda ÚV KSČM pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci
Místopředsedkyně ÚV KSČM pro ekonomiku a hospodářskou činnost
Předseda Ústřední revizní komise KSČM
Předseda Ústřední rozhodčí komise KSČM