Vedení OV

Z usnesení okresní konference KSČM Praha-východ,
konané 10. února 2018

Okresní konference

II. Zvolila:

a) Tajnou volbou:

1. Člena Ústředního výboru KSČM: Zdeněk Štefek
2. Členy Středočeského krajského výboru KSČM: Zdeněk Štefek, Milan Havlíček.
3. Členy okresního výboru KSČM Praha-východ v pořadí:
Zdeněk Štefek, Pavel Posolda, Zdeňka Hajleková, Vladimír Duník, Jan Hádek, Vladislav Zima, Lenka Grygarová, Eva Atassi, Alena Novotná.

4. Předsedu okresního výboru KSČM Praha-východ: Pavel Posolda

5. Delegáty a náhradníky na krajskou konferenci KSČM v pořadí:
Zdeněk Štefek, Lenka Grygarová, Milan Havlíček, Zdeňka Hajleková, Vladimír Duník, Pavel Posolda, Jaroslava Brožová, Marie Krumpolcová, Alena Novotná, František Pokorný.

b) Aklamací:

7. Členy okresní revizní komise KSČM Praha-východ ve složení:
Marie Krumpolcová, Jiřina Potěšilová, Hana Volfová

8. Předsedkyni okresní revizní komise KSČM Praha-východ:
Marie Krumpolcová

9. Členy okresní rozhodčí komise KSČM Praha-východ:
Jiří Anděl, Milan Havlíček, Václav Kuchta

10. Předsedu okresní rozhodčí komise KSČM Praha-východ:
Jiří Anděl

11. Navrhla kandidáta do Senátu PČR:
Ivan Cinka

12. Navrhla členku středočeské Krajské revizní komise KSČM:
Marie Krumpolcová

13. Navrhla předsedkyni středočeské Krajské revizní komise KSČM:
Marie Krumpolcová