Zfalšovala církev kvůli restitucím listy vlastnictví?

16. 12. 2018
Zabývala jsem se otázkou církevních restitucí v době, kdy probíhala debata a poté, když probíhaly restituce, Vše je shrnuto ve starším blogu.
Protože je jasně doložitelné, že církev v roce 1948 restituované majetky nevlastnila, nýbrž je měla jen propůjčené za účelem charitativní činnosti, jež toho byla podmínkou. Ptám se tedy, kde se vzaly platné listy vlastnictví, na základě nichž byl majetek vydán? Připomeňme, že při těchto restitucích se církev už k žádnému využití nabytých statků k charitativní činnosti nikomu nezavázala.
  "Posledním legislativně správným dokumentem vycházejícím z tisícileté právní uzance vztahu mezi státem a církvemi byl Zákon č.50./1874 říšského zákoníku, který jasně stanovil, že katolická církev je pouze správcem, nikoliv vlastníkem, majetku, nacházejícího se na teritoriu Rakousko -Uherské monarchie a při této správě je zcela závislá na příslušných státních úřadech monarchie. .....................

První republika převzala rakouské církevní zákonodárství včetně Zákona č.50/1874 a v zápětí provedla prostřednictvím Zákona č.215/ 1919 pozemkovou reformu v rámci které odňala církvi 234 119 ha půdy. "     https://www.eportal.cz/Articles/9921-zasadni-vec-k-cirkevnim-restitucim-ktera-potesi-spd-komunisty-a-mozna-i-ateisty.aspx

V kauze se mimo parlament a zřejmě v jednotlivém případě vyvíjení judikátu angažoval zejména velmi erudovaný právník Karol Hrádela, jemuž ale v určitém rozhodujícím okamžiku, kdy měl vystoupit před soudem, bylo vykradeno auto, kde byly dokumenty, příprava, a asi i staré zákoníky. To by leccos vysvětlovalo. 

Řekněte prosím své hlasité fuj tomu, kdo připravoval ústavní stížnosti.  Podle Wikipedie obě stížnosti podaly Věci veřejné.  Jinak nikdo.  To ale bylo jen aby se něco dělo a ovce mlčely, protože to byla taková podání, jež neměla žádnou váhu, argument o nevlastnictví neobsahovala ani náhodou! (viz wikipedická stránka Církevní restituce) Také řekněte velké fuj všem těm, kdo řádné ústavní stížnosti nepřipravili, protože paní Lenka Procházková se snažila provést osvětu v této věci, kde se dalo!   https://cs.wikipedia.org/wiki/Církevní_restituce_v_Česku 

Kdo zná církev, ten ví, že restituce byly dlouhá desetiletí připravovány, například konferencí biskupů v Rakousku (nebo to bylo Bavorsko?). Kde byla poprvé  - ještě za doby hlubokého komunismu - projednána nová doktrína o tom, že majetek je nedotknutelnž a co bylo ukradeno, musí být vráceno. Vidím to následovně:  protože v církvi jsou zvyklí, že věci jdou pomalu ale stejně je pro jejich zdar nutné přiložit ruku k dílu,  přiložili její aktéři ruku k dílu. Nebo předložili prostě jen nějaké listy - a ono to kupodivu stačilo! Připomeňme, že se jednalo o desetinu rozlohy ČR  Výčet navráceného, pokud se mihl v tisku, je také zde: 

Původní blog: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/lenka-prochazkova-narok-na-cirkevni-restituce-je-postaven-na-lzi - uvnitř je také link na analýzu Karlovy Univerzity (z níž asi pochází číslo zákona, ale skutečné vyvlastnění církví je staršího data, než kde analýza začíná, zákon také bude terminologicky správnější, než zrovna tato analýza. Tvrdfm, že studie UK je poněkud cinknutá společnými zájmy s církví - několik teologických fakult, počátky vyvlastnění církve totiž spadají již do vlády Josefa II.

Tenkrát, v roce 2012, bylo možné pouze spřádat domněnky o zločinném spolčení, ale nebyly důkazy. Jenže nyní platí, že církev v každém jednotlivém případě o majetek požádala a také si jej nechala vydat.  Čímž bychom měli průkaz zločinného spolčení i pachatele po kupě.  Je na čase podat novou ústavní stížnost z důvodu zločinného spiknutí a podvrhu. Jako důkaz stačí uvést, že církev skutečně restituovala a svědectví Lenky Procházkové, že církev na protiprávnost zákona upozorňovala (arcibiskup dokonce na dopis odpověděl - citace v předchozím restitučním blogu linkovaném výše). Je tedy evidentní, že se jedná o úmyslný trestný čin.  Staré listy vlastnictví pozbyly platnosti vyvlastněním (i když to na nich není vidět) a arcibiskup to věděl. 

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=hgRBC871-PU&feature=player_embedded 

Katastry nemovitostí v dřevních dobách se u nás nazývaly: Berní rulaLánové rejstříkyKarolinský katastrTereziánský katastrJosefínský katastrStabilní katastr.

z  diskuze - Dobrá přípomínka, že jsme kromě zákonem vázání ještě smlouvou mezi církví a státem - ale STEJNĚ, JAKO JE V NAŠEM PRÄVNÏM ŘÁDU VYLOUČENO, ABY VRAH DĚDIL PO SVË OBĚTI, TAK JE VYLOUČENO, ABY ČR BYLA ZAVÁZÁNA SMLOUVOU ZLOČINNÉMU SPOLČENÍ. A nyní lze již snadno udělat ústavní stížnost, když máme ony průkazy tak říkaje "po kupě".

Jak to listině asi proběhlo ví Jiri Zelezny: "Cirkev listy vlastnictvi nezfalsovala, cirkvi a ji zpriznenym pravicovym politikum se podarilo nabulikovat znacne casti verejnosti to, ze pozemkove knihy evidujici spravce jednotlivych pozemku jsou knihy vlastnicke. Nejsou a nikdy nebyly."

Je to fuk, pořád jde o podvod navíc, u budov šlo skutečně o vlastnické listy a ne pozemkové knihy - vydávání něčeho za něco, co to není.  Nejpozději po dopise Lenky Procházkové se měli arcibiskup a papež záležitostí zabývat a napravovat svoje dosavadní kroky.  Soudy řešící pak spory evidetně vůbec netuší, že je třeba vycházet z historických zákonů - že totiž bylo nějaké vyvlastnění před rokem 1948. Je třeba to rozeslat oběžníkem z ministerstva soudům? 

Zákon samotný má v preambuli stále naosáno, že má zmírnit křvidy způsobené komunistickým režimem, nikoliv tedy první republikou, či Habsburky:  https://zakonyprolidi.cz/cs/2012-428

Na otázku, zda církev zfalšovala listy vlastnictví je jediná odpověď - předstírala jejich platnost. A soudy byly nekompetentní a vydaly majetek, který vydávat neměly. . Tento stát je zralý na rozpuštění, Pro nedemokratičnost jeho politických reprezentantů, kteří neodpovídají ani na občanské poděnty, a pro neústavnost svého zřízení, kdy se soudy od nikoho nedozvěděly to podstatné, co k práci potřebovaliy  A to ani od akademického světa právnických fakult honosících se svobodou. 

A na co možná padly restituce? https://www.social-consciousness.com/2017/06/catholic-church-paid-213-million-4445-children-sexually-abused-pedophile-priests-in-australia.html

Zdroj: 
http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/zfalsovala-cirkev-kvuli-restitucim-listy-vlastnictvi