Publikace ke stažení

18. 12. 2019

Ke spoustě otázek, k nimž lidé čekají nezávislá stanoviska, se jménem KSČM mlčí. Tam, kde nakonec zazní, to mnohdy není žádná sláva. Jsem ten poslední, kdo by chtěl vlastní straně ještě přitížit.

25. 11. 2019

trochu víc o marxismu & socialismu

Albert Einstein je světoznámý fyzik. Tato jeho stať původně vyšla v prvním vydání Monthly Review (květen 1949). Následně vyšla v květnu 1998 k připomenutí 50 let MR.
- redakce-

18. 10. 2019

Jubilejní stý díl tohoto seriálu, nadto v období blízkém třicátému výročí listopadu 1989, asi těžko můžeme věnovat něčemu a někomu jinému, než jsou myšlenky Václava Havla, prvního symbolu onoho listopadu a poté několikanásobného prezidenta našich republik

25. 6. 2019

O ODKAZU V. A IX. SJEZDU KSČ
PRO AKTUÁLNÍ ČINNOST
KOMUNISTICKÉHO HNUTÍ

7. 3. 2019

Minulý týden uplynulo pět let od střelby na Majdanu. Krvavé střety v centru Kyjeva měly desítky obětí. Svůj úhel pohledu na tehdejší události i dnešní situaci na Ukrajině nabízí v rozhovoru pro MF DNES Jelena Bondarenková, která byla tehdy poslankyní parlamentu.

2. 3. 2019

I když je v současnosti velice módní (alespoň v intelektuálním mainstreamu) považovat marxismus za přinejmenším zastaralou veteš, která v moderní epoše 21.

14. 1. 2019

Server Dispatches From The Edge (Zprávy na hraně) každoročně uděluje ocenění jednotlivcům, společnostem a vládám, jež dělají ze čtení zpráv každodenní dobrodružství. Tady jsou ceny za rok 2018

16. 12. 2018
Zabývala jsem se otázkou církevních restitucí v době, kdy probíhala debata a poté, když probíhaly restituce, Vše je shrnuto ve starším blogu.
9. 11. 2018

Rosa Luxemburgová (1871 – 1919) byla německá marxistická ekonomka, smělá novinářka,
neúnavná agitátorka, neústupná ideoložka, osobitá radikální politička a vizionářka polskoruského

Karel Marx
8. 9. 2018

Poslední události ve světové ekonomice související s ochranářskými opatřeními – jak přímými v podobě zavádění cel, tak i nepřímými zabalenými do politických sankcí – otevírají nově otázku, jaká je vlastně povaha globalizace a ka

6. 8. 2018

Ve vítězných bojích s Turky získali Rusové v 18. století  Azovské moře a poloostrov Krym. Kateřina II. jej anektovala za souhlasu evropských panovníků (např. Josefa II.) roku 1783.

 

8. 7. 2018

Karel marx k dnešku

Sborník vystoupení na 43. pražské teoreticko-politické konferenci Praha, 19. května 2018

 

7. 7. 2018

Manifest vznikl jako program Svazu komunistů a postupně se stal programem celého mezinárodního dělnického hnutí. Napsali ho Karel Marx s Bedřichem (Friedrichem) Engelsem v období prosinec 1847 - leden 1848. Poprvé vyšel Manifest v únoru roku 1848 v Londýně jako brožura o 23 stranách.

16. 3. 2018

Havel udával Židy a Schwarzenberg používal k práci vězně  z tábora v Letech

27. 11. 2017

Od Října 1917 uběhlo sto let. Nebyl revoltou lůzy. Vedla ho intelektuální elita. Razila civilizovaný scénář. O střet, kudy dál, stála na půdě sovětů, originální lidové samosprávy. Po zbrani sáhl puč carské generality. Demokracii vyhnal do ilegality.

15. 11. 2017

ROZBOUŘENÝ SVĚT MARTINA KOLLERA Za dva roky od "sametové revoluce" uplyne třicet let a vyvstává otázka, zda má smysl se takovými tématy ještě zabývat, protože život jde dál, říká bezpečnostní analytik Martin Koller.

6. 9. 2017

Manuál pro členy okrskových volebních komisí
pro volby do PS PČR 20. – 21. 10. 2017

Termín konání voleb

18. 8. 2017

Jubileum Říjnové revoluce v Rusku vstoupí do střetu o veřejné mínění v roce voleb do PS PČR. Pro ty, s kým se utkáme o voliče, se nepochybně stane dalším podnětem, jak se autoritu a vliv KSČM pokusit oslabit i „přepisováním dějin“.

14. 6. 2017

SVĚT 100 LET PO VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCI, CO A JAK DÁL
 

SBORNÍK VYSTOUPENÍ NA 41. PRAŽSKÉ TEORETICKO-POLITICKÉ KONFERENCI
 

6. 3. 2017

 O úloze osobností v revolučním hnutí

Stránky