Zpravodaj

8. 1. 2022

Soudružky a soudruzi, dovolte mi popřát Vám do nového roku hodně zdraví, štěstí, radosti, osobních i pracovních úspěchů.

12. 12. 2021

Soudružky a soudruzi,
blížící se vánoční svátky nepochybně ovlivňují atmosféru dnešní doby, ale v tempu jednání našich orgánů to znát tedy není.

8. 11. 2021

Všem členkám a členům KSČM!

16. 10. 2021

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

     upřímně děkuji všem, kteří se, jakkoliv zapojili do předvolební kampaně naší strany.

28. 8. 2021

8. - 9. října 2021 - VOLBY do Poslanecké sněmovny
VOLTE číslo 18, volte KSČM!

2. 7. 2021

Z jednání OV KSČM 29. 6.

7. 6. 2021

Mezinárodní den dětí – 1. červen. Pro mou generaci to byla předzvěst a vůně velkých letních prázdnin.

8. 5. 2021

Soudružky a soudruzi,

1. máj si každoročně připomínáme jako svátek jara, lásky a zejména jako Svátek práce, svátek lidské solidarity, se kterým je spojen i boj za naše základní práva, boj za mír i boj za socialismus.

13. 4. 2021

Soudružky a soudruzi,

9. 3. 2021

„Láska je mocnější síla než kterákoli jiná.

Je neviditelná – nemůže být spatřena ani změřena – a přece je dost silná na to, aby vás v okamžiku proměnila a poskytla vám víc štěstí než jakékoli materiální vlastnictví.“

7. 2. 2021

Soudružky a soudruzi,

16. 1. 2021

Soudružky a soudruzi, začal nám nový rok, rok 2021.

7. 12. 2020

Krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, spokojenosti a štěstí i elánu a optimismu do nového roku 2021 přeje

14. 11. 2020

Soudružky a soudruzi,

10. 10. 2020

Soudružky a soudruzi,

skončily volby do krajských zastupitelstev, ve kterých jsme, přes enormní nasazení mnohých z nás, utrpěli zásadní porážku a dostali se mimo středočeské zastupitelstvo.

9. 9. 2020

K volbám se zvednutou hlavou

Soudružky a soudruzi, vstoupili jsme do horké fáze volební kampaně, která vyvrcholí 2. - 3. října 2020 volbami do krajských zastupitelstev a v malé části našeho okresu i do Senátu.

4. 7. 2020

Z 10. jednání ÚV KSČM

10. 6. 2020

Soudružky a soudruzi,

 tak nám skončil nouzový stav a nastává dlouhodobý proces návratu k „normálnímu životu“, který ale bude v řadě oblastí jiný, protože COVID svět i naši zemi nepochybně změnil.

12. 5. 2020

Vážení spoluobčané, soudružky, soudruzi, čtenáři našeho Zpravodaje,

13. 4. 2020

Vážení spoluobčané, soudružky, soudruzi, čtenáři našeho Zpravodaje,

7. 3. 2020

Oslavme důstojně Mezinárodní den žen

11. 2. 2020

Soudružky a soudruzi,

tak máme po okresní konferenci. Závěry akce, které se účastnilo 30 delegátů zastupujících okresní organizaci, budou plnit stránky Zpravodaje ještě několik čísel, a budeme se k nim vracet mnohokrát a opakovaně.

6. 1. 2020

Vážené soudružky, soudruzi, čtenáři našeho okresního zpravodaje,

1. 12. 2019

Vážené soudružky, soudruzi, čtenáři našeho okresního zpravodaje,

4. 11. 2019

Před námi rok sjezdu a rok dalších voleb…

Stránky