31 let svobody! Opravdu?

15. 11. 2020

Už celý rok, tedy už nejméně od začátku loňského listopadu nevidíme, neslyšíme a nečteme ve sdělovacích prostředcích při různých příležitostech nic jiného, než že slavíme »31 let svobody«. Máme se ale opravdu tak »svobodně«?

»Nevím jak kdo, ale nejen já tu ‚svobodu‘ jen těžko hledám a někdy si připadám, že ji nejde najít. Tím nechci zpochybnit cokoli pozitivního, co se za posledních 31 let ve prospěch občanů udělalo,« uvedl k tomuto výročí předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Zdůraznil dále, že je potřeba skutečně vše porovnat.

Média kralují…

»Bilancujte se mnou, už téměř na každém rohu, ve vchodu, ve výtahu a nevím kde ještě je kamera, která nás hlídá. O svobodě tiskových zpráv mám ještě větší pochybnost, na internetu i na Facebooku, či jiných sociálních sítích, nás pro změnu hlídají poskytovatelé těchto služeb. Každý kontroluje, co píšeme a o čem. Zpravodajství televizí, rádií a novin jsou plná nelegálně pořízených odposlechů, a když se někdo zeptá, jak je to možné, že to uniklo z policejních (či jiných) spisů, tak je okamžitě médii očerněn jako nepřítel prý svobody slova,« shrnul předseda ÚV KSČM.

Už se nesmí ani pravda?

Podle něj se nyní třeba ani nesmí říct, že například nelegální migranti či lidé té nebo oné národnosti, či etnika kradou a provádějí jinou trestnou činnost. »Když někdo řekne, že nelegální migraci je třeba řešit tam, kde vznikla a že je potřeba takové nelegální migranty poslat zpět do země původu, tak je ocejchován jako xenofob,« konstatoval Filip.

Úmyslné ohlupování?

Připomněl také, že do škol byla vnucena inkluze, i když každý normálně uvažující člověk ví, že ne všechny děti jsou stejně vzdělavatelné. A že každý kolektiv je tak rychlý, jako je jeho nejpomalejší člen. »Kam až inkluze povede, pokud s ní nic neuděláme, nechci ani domyslet, jestli ke snížení vzdělanosti celého národa nebo jen k dalšímu vytváření elit těch, kteří si budou moci dovolit platit soukromé školy pro své děti. Kde asi zůstane alespoň formální rovnost před zákonem, když nebude ve vzdělávání?,« upozornil Filip.

Velký bratr EU

Doplnil, že raději ani nebude rozebírat to, že EU České republice diktuje, jaké výrobky smí nebo má vyrábět, co máme pěstovat na našich polích, kolik dobytka vůbec smíme chovat a v jakých stájích. »Už nám zakazují naše tradiční zabijačky, zakázány máme naše tradiční názvy našich potravin,« připomněl.

A co se týká majetku, který byl dříve ve vlastnictví naší republiky? »Tak skoro všechno už pravicové vlády rozprodaly v tzv. privatizaci, česky ‚tunelování‘ cizincům, takže za chvíli už budeme vlastně my pracovat ve vlastní zemi na cizí vlastníky a pro cizí zájmy. A zlatý poklad republiky byl národní bankou v minulosti z velké části prodán, pokud to nebylo i jinak,« konstatoval předseda ÚV KSČM.

»Tak se ptám, po celém roce oslav, opět před výročím, jaká je ta naše svoboda, je jí více nebo méně a máme co oslavovat?« uzavřel Filip.

Autor: 
Tomáš Cinka
Zdroj: 
Haló noviny