Africká mírová mise na Ukrajině a v Ruské federaci. Putin odpálil politickou bombu! Afričanům a ne jen jim spadla brada!

20. 6. 2023

V sobotu 17.6.2023 navštívila delegace 7 představitelů afrických států Ruskou federaci a jednala v Petrohradu s nejvyššími ruskými představiteli v jejichž čele byl prezident Vladimír Putin. Jednalo se o možnostech ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.

Den předtím 16.6.2023 tato africká delegace navštívila Ukrajinu, kde jednala s nejvyššími ukrajinskými představiteli v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenskym. Delegace cestovala na Ukrajinu a potom do Ruské federace vlakem z Polska. 

Africká delegace jednala na Ukrajině a v Ruské federaci jménem všech států Afrického kontinentu, které jsou sdruženy do tzv. „Afrického svazu“. V čele tohoto "Afrického svazu" je nyní zvolen prezident Komorských ostrovů. Oficiální sedmičlennou delegaci tvořili prezidenti zemí a dva premiéři s politickým doprovodem. V Africké delegaci byli představitelé Jihoafrické republiky, Senegalu, Egypta, Zambie, Ugandy, republiky Kongo - Brazzaville a souostroví Komory.

Podle nejvyššího představitele Afrického svazu je to v historii Afriky první taková mírová iniciativa Afriky, konkrétně k ukončení války na Ukrajině.
Přijeli jsme z Afriky vyslechnout vaše hodnocení situace a poznat váš pohled na tento válečný konflikt. A přijeli jsme vás vyzvat k ukončení tohoto konfliktu. Tento válečný konflikt na Ukrajině se dotýká celého světa a Afriky zejména. Tento válečný konflikt ohrožuje celý svět.
Chceme mír! Afrika chce mír! Tato naše mise, je mise dobré vůle!
Přivezli jsme k vám a chceme vám předložit 10 bodů, co je potřeba podle našeho názoru učinit k ukončení konfliktu.
Naše africké návrhy nemají za cíl konkurovat jiným mírovým iniciativám na ukončení tohoto konfliktu. Tato naše iniciativa je přání a touha afrických národů. Tento válečný konflikt má obrovský dopad na Afriku v oblasti zabezpečení Afriky potravinami, obilím, hnojivy pro zemědělství i v oblasti palivo energetického zabezpečení průmyslu a celkového života Afriky!

V těchto 10 bodech je zmíněno zhruba toto (přesné znění dokumentu se nepodařilo naší redakci získat): Konflikt by měl být uregulován politickými prostředky. Válka nemůže být věčná. Válka má negativní dopady do mnoha oblastí života lidí. Chceme vidět deeskalaci konfliktu. Je třeba se řídit Chartou OSN. Přiznáváme suverenitu členských zemí OSN. Ale přiznáváme také oprávněné požadavky na bezpečnostní záruky členských zemí OSN pro sousední země. Požadujeme znovuotevřít obilní koridor přes Černé moře. Požadujeme humanitární podporu postiženým. Je nutné osvobodit vojenské zajatce. Je nutné osvobodit deportované děti, které se staly záložními vězni. Války jsou ničivé, je potřeba začít s obnovou. Chceme vidět práci a nastartované procesy na ukončení války.
Věříme, že je možné zformulovat obecné pozice k mírovému řešení. Věříme, že nastal čas jednat o míru!

Na závěr prezentace těchto 10 bodů bylo prezidentem JAR řečeno, že prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj s těmito kroky souhlasí. 

Poté se ujal slova prezident Putin, který se po krátkém zdvořilostním úvodu vyjádřil k některým předneseným bodům delegací Afriky:

I.    K historii, jak začal tento konflikt
•    Nejprve se uskutečnil na Ukrajině nedemokratický, neústavní, krvavý státní převrat za aktivní pomoci zahraničních sponzorů. (Kyjevský Majdan z února roku 2014, dokonce se prý zahraniční sponzoři veřejně chlubili, kolik peněz do toho nainvestovali, řekl Putin. Měl na mysli USA, Victorii Nulandovou, 5 miliard amerických dolarů), 
•    Část obyvatel Ukrajiny neuznala tento stání převrat a novou pučistickou vládu v Kyjevě. Tato vláda potom chtěla zlomit odpor těchto vzbouřených regionů vojenskou silou a použila tanky, letectvo a dělostřelectvo proti vlastnímu civilnímu obyvatelstvu
•    Dlouhou dobu jsme se jako Ruská federace snažili uregulovat tento proces mírovou cestou, Byly podepsány "Minské dohody" k politickému uregulování této krize a k zachování územní celistvosti Ukrajiny. Celou dobu, 8 let nás vodili za nos a dohody neplnili Ukrajinci.
•    Později ukrajinští nejvyšší představitelé veřejně řekli, že Minské dohody plnit nebudou.
•    Tyto oblasti Ukrajiny (Doněck a Luhansk), neuznávající pučistickou vládu v Kyjevě se prohlásily jako samostatné republiky, Ony měly právo vyhlásit svojí nezávislost podle Charty OSN.
•    A teď právnická otázka, řekl Putin. Ruská federace měla právo přiznat nezávislost těchto nových zemí, podle Charty OSN? Měli jsme právo!
•    Potom byla námi uzavřena s těmito novými samostatnými republikami písemná dohoda o spolupráci. Ruská federace měla právo podle článku 51. Charty OSN jim pomoci. 

II.    Pokud se týká potravinové krize – podle prezidenta Putina
•    Ta nevznikla v roce 2014, ta vznikla mnohem dříve
•    Navíc v době Covidu USA vydaly obrovskou emisi dolarů 9 trilionů dolarů a Evropská unie 5 trilionů euro a skoupily na světovém trhu všechny dostupné potraviny ve svůj prospěch. Ty potraviny schází jinde ve světě.

III.    Pokud se týká tzv. obilního koridoru přes Černé moře – podle prezidenta Putina se má věc následovně:
•    Ukrajinské obilí neřeší a nevyřeší bídu ve světě
•    Na naléhání generálního tajemníka OSN Gutereše, byl dohodnut mezi OSN – Ruskou federací – Ukrajinou - a Tureckem vývoz ukrajinského obilí do světa. Turecko bylo hlavní organizátor a garant tohoto procesu, Rusko mělo jediný požadavek, aby vracející se prázdné lodě nevozily na Ukrajinu zbraně, proto trvalo na jejich kontrole a na monitoringu, kolik jakého obilí se kam vyváží. Evropská unie a OSN naléhaly na vývoz obilí z důvodu nutného zásobování chudých a zaostalých zemí světa.
•    Jaký je výsledek k 15.6.2023? Putin uvedl, že z Ukrajiny se vyvezlo v tomto režimu 31,7 milionu tun zemědělské produkce (především obilí), což není málo! Ale do chudých a zaostalých zemí Afriky (Somálska, Džibuti, Lybie, Súdánu, Etiopie aj.) se dostalo jen 976 000 tun obilí, tzn. 3,1 %! Neokoloniální země Evropské unie opětovně podvedly světovou veřejnost a hladovějící země Afriky a světa! A pokračují v tom nadále i přes naše výhrady! 

IV.    Pokud se týká deportace dětí z Ukrajiny – uvedl Putin:
•    My jsme ty děti vyvezli ze zóny bojových operací. My jsme ty děti chránili! Ty děti jsou u nás v dětských domovech, na pionýrských táborech a průběžně se vrací domů, jak to situace umožňuje.

V.    K jednání s Ukrajinskou stranou o mírovém řešení. Putin vytáhl před Africkou delegací eso z rukávu! Doslova odpálil bombu, která otřásla politickou arénou!
•    Putin uvedl, že Ruská federace je otevřena jednání se všemi partnery i s Ukrajinou. To naopak některé západní státy se nás snaží izolovat, nejednat s námi a zahnat nás do kouta.
•    Dokonce prezident Zelenskyj vydal dekret, kde se zakazuje vést jakékoliv rozhovory s Ruskou federací.
•    Pokud se týká Ukrajiny. V roce 2022 pod patronátem prezidenta Turecka Erdogana probíhaly v Turecku několika kolové rozhovory mezi delegacemi Ruska a Ukrajiny o mírovém řešení konfliktu. Putin poté ukázal Afričanům písemný vícestránkový dokument, který je nazván »Dohoda o trvalé neutralitě a bezpečnostních zárukách Ukrajiny«. Ta byla podepsána vyjednávajícími stranami 15.4.2022! O těch zárukách je tam 18 článků. Kromě toho je tam dodatek. Týká se to ozbrojených sil i dalších oblastí. Všechno je tam ošetřeno. Včetně počtu vojenských jednotek, vybavení a vojenského personálu. Tady ten dokument je. Je parafován. Podpis kyjevské delegace je tam, řekl Putin. Když jsme ale stáhli po podpisu a na základě této dohody naše vojska od Kyjeva, ukrajinští představitelé tu dohodu smetli ze stolu, na radu jejich zahraničních pánů. Do propadliště dějin, abych to řekl slušně. Putin neřekl konkrétně, kdo dohodu za ukrajinskou stranu podepsal, ale ve vyjednávacím týmu Ukrajiny byl tehdy současný ministr obrany Ukrajiny Reznikov i hlavní ukrajinský ideolog a poradce prezidenta Michajilo Podoljak!
 

•    Africké delegaci v ten moment „spadla brada“. To jim totiž prezident Zelenskyj při jednání na Ukrajině zřejmě zapomněl říct.
•    Dá se logicky předpokládat, že každý člen africké delegace dostal (případně si vyžádal) kopii originálu této dohody i s podpisy, jako klíčový důkaz a argument k poznání, na které straně je pravda!.

Druhý den po jednání Afričanů v Ruské federaci zveřejnila Ukrajina komentář ve smyslu, že Africká delegace byla jen nastrčenou delegací, aby mohla medializovat ruské názory!

 

Zde je videozáznam z jednání delegace Afriky v Petrohradu na ruském jazyce. Putinův projev začíná v čase 02:03:25.

Video: 
Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
YouTube, překlad Mgr. Vladimír Frouz