Asociální vláda fialového hnusu již zcela bez zábran!

22. 2. 2023
Asociální vláda premiéra Petra Fialy, na sociálních sítích i v běžném hovoru nazývaná jako »fialový hnus«, se po dosazení svého kandidáta na Pražský hrad již zcela utrhla z řetězu!
 
Spěch s přijetím důchodové reformy, změna pravidel valorizace důchodů, seškrtání posledních sociálních výhod pro běžného občana, ke kterým patří státní příspěvek stavebního spoření, je v kontrastu například s více než půlmilionovými odměnami náměstků jednotlivých ministerstev (ministerstvo traktoristy Jurečky hraje prim). Přijímání dalších opatření směřuje k další »ukrajinizaci« našeho státu mající dopad na budoucí snižování životní úrovně většiny občanů.
 

Zcela zásadní je skutečnost, že Fialova vláda již zcela bez zábran vede občany naší země do válečného konfliktu za zájmy NATO na Ukrajině. Tlak na urychlené přijetí vládní novely zákona, kterou se mění některé zákony v oblasti obrany, nebo poslední vystoupení náčelníka generálního štábu Karla Řehky na velitelském shromáždění dne 21. února, hovoří jasně: Život každého vojáka i Čecha se obrátí naruby.

Současnou situaci nejvýstižněji shrnul poslanec Jaroslav Foldyna: »Jediné, co vy chceteje mobilizovat, hnát naše děti, aby bojovaly. Vy si budete rozdávat medaile, akcie a cpát se prachama, a chudí lidé aby šli do války?«

Současná vláda má před sebou ještě mandát dva a půl roku, znamenající uskutečnění dalších neodvratných a zničujících škod pro stát a občany. Českou republiku tak čekají neklidné měsíce, které budou ve znamení protivládních demonstrací, pokračujících z podzimu loňského roku.

Současné vládě se podařilo »umlčet« hlavního organizátora protivládních demonstrací Ladislava Vrábela, čelícímu potrestání pro šíření poplašné zprávy, kdy měl údajně pronést, že česká vláda chce jadernými hlavicemi zaútočit na Rusko. Místo zastrašování občanů odnětím svobody, by měla ale ministryně války raději vysvětlit, proč tak vehementně usiluje o nákup právě amerických stíhaček F-35. Není to proto, že se jedná o jediné a dostupné taktické letadlo certifikované k »doručení« jaderných pum?

Zkušenosti ze sousedního Slovenska, kde se podařilo díky spojení »tlaku ulice« s opozicí prosadit předčasné volby, či kde během krátkého období již více než 40 tisíc mužů doručilo úřadům prohlášení o odepření výkonu mimořádné služby v případě vyhlášení válečného stavu, jsou pro naše mírově a vlastenecky smýšlející občany inspirací.

Stejně jako masivní milionové demonstrace ve Francii proti posunutí hranice odchodu do důchodu, mající daleko k označení jako klidné. Podobně jako protiválečné demonstrace v Německu a dalších státech »vyspělého Západu«.

Prioritou pro ČR musí být okamžité ukončení jakékoliv vojenské pomoci Ukrajině (po vzoru Maďarska)! Vystoupení našeho státu z NATO a EU, které je předpokladem k ukončení koloniálního postavení ČR!

 

Autor: 
Mgr. Miroslav Kavij, předseda Plzeňského KV KSČM, člen VV ÚV KSČM
Zdroj: 
Mgr. Miroslav Kavij, předseda Plzeňského KV KSČM, člen VV ÚV KSČM