Co nového kolem válečného konfliktu na Ukrajině k 21.6.2023

22. 6. 2023

Opět po nějakém čase se vracíme k tématu válečný konflikt na Ukrajině.

•    Dne 21.6.2023, kdy do Ruské federace dorazila sedmičlenná mírová mise Afriky jednat o míru na Ukrajině, jménem států celého afrického kontinentu se naplno provalilo, že západní, ale i vrcholní čeští politici, především premiér Fiala, ministryně války Černochová, generálporučík Řehka, ale i prezident Pavel, českým občanům soustavně lžou o situaci na Ukrajině. 

•    Prezident Putin předložil představitelům afrického kontinentu uzavřenou písemnou „dohodu“ dojednanou mezi vyjednávacími týmy Ukrajiny a Ruské federace.  Dokument nese název „Dohoda o trvalé neutralitě a bezpečnostních zárukách Ukrajiny“, podepsána zástupci obou států byla již 15.4.2022. Již před více než rokem!

•    Na základě této podepsané dohody Ruská federace stáhla své bojové jednotky od Kyjeva a tato dohoda měla znamenat konec války a válečného utrpení na Ukrajině!

•    Ukrajinské státní vedení v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenskym svým rozhodnutím a na základě pokynů jejich zahraničních sponzorů především z USA, Velké Británie a NATO tuto již složitě vyjednanou a podepsanou mírovou dohodu „hodilo do koše“. 

•    A v ten moment celý kolektivní západ spolu s Ukrajinou, a česká media a vládní politiky nevyjímaje, spustili obrovskou mediální propagandu, jak ukrajinská armáda v boji hrdinsky zatlačila od Kyjeva ruskou armádu zpět! Jako téměř vždy, pravda byla úplně někde jinde!

•    Beránčí maska Západu a NATO zveřejněním této podepsané Rusko – Ukrajinské dohody o míru a neutralitě Vladimírem Putinem byla stržena!

•    Západ a NATO spolu s prezidentem Zelenskym rozhodli, že chtějí válku s Ruskou federací! Prozatím jen ukrajinskými rukami a západními zbraněmi! 

•    Aby bylo v této věci více světla uvádíme, že poradcem prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského je již delší dobu bývalý generální tajemník NATO Rasmussen, který byl předtím dánským premiérem, za dánskou Liberální stranu! Člověk „křivé páteře“ a nechvalných morálních hodnot, za jehož vedení se NATO rozšiřovalo na východ k ruské státní hranici! Z toho lze vyvodit jediné, že NATO a vedení kolektivního západu mělo a má i nyní naprosto přesné informace z okolí prezidenta Ukrajiny. Dokonce ví o čem prezident Zelenskyj jenom uvažuje! Kterému tito váleční štváči jako je Rasmussen podstrkávají záměry a cíle Západu.

•    O této podepsané „mírové dohodě“ mezi Ukrajinou a Ruskou federací měla také již před rokem informace z NATO ministryně Černochová, ale i premiér Fiala, náčelník generálního štábu Armády ČR generálporučík Řehka, ale i současný prezident Pavel, alias Pávek. České veřejnosti to zatajili!!! Naopak, lhali celou dobu o pokračující ruské agresi, vyvolávali strach u české veřejnosti, pocit obrovského ohrožení naší země, že i naši zemi chce napadnout prezident Putin!

•    V době podpisu této „dohody„ a hlavně po podpisu této dohody Fialovo vláda a „Pětidemolice“ ve složení ODS – TOP 09 – KDU-ČSL – PIRÁTI - STAROSTOVÉ“ dodávaly na Ukrajinu ohromné množství ničivých zbraní, tanky, raketomety, děla, vrtulníky a munici za desítky miliard českých korun! Česká Pětidemolice se rozhodla také pro válku NATO s Ruskem! Pro ničení a zabíjení lidí! Pomáhali v této válce NATO jak mohli srazit Rusko vojenskou silou na kolena, maskujíce se zaklínáním slovami o pomoci demokratické Ukrajině proti ruskému imperialistickému agresorovi!

•    Smést tuto „mírovou dohodu“ do koše, znamenalo vyslovit ze strany kolektivního západu, NATO a vedení Ukrajiny ortel smrti pro desítky tisíc především ukrajinských, ale i ruských mladých mužů, kteří zahynuli ve válečné vřavě v následujících dnech a měsících! Poté, co NATO a Západ řekly „BOJ“!

•    Nikdy jsme neslyšeli od ministryně války Černochové, ani premiéra Fialy, ani prezidenta Pavla, že mír a mírové řešení je na prvním místě! Že je potřeba vyřešit ozbrojený konflikt politickými prostředky! Nikdy! Na místo toho slyšíme, že je třeba porazit Rusko na poli boje!

 

Několik poznámek k současné ukrajinské ofenzivě

•    Je potřeba v úvodu konstatovat, že ukrajinská armáda by podle zveřejněných čísel už byla dávno zničena a demilitarizována ruskou stranou! To „kolektivní západ“ již podnikl několik vln obrovských dodávek vojenské výzbroje Ukrajině. Ta čísla zničené vojenské techniky na ukrajinské straně fronty jsou obrovská a děsivá, kolik peněz do toho nainvestoval kolektivní západ. Hovoříme zde o stovkách miliard v přepočtu na české koruny (!!!). Nemluvě o bezprecedentních sankcích západu vůči Ruské federaci. A Ruská federace stále není sražena na kolenou! Jen Česká republika se podle veřejně dostupných dat pohybuje nad částkou 50 miliard korun dodávek zbraní a munice na Ukrajinu! A slyšeli jsme od našich vrcholných činitelů na nedávné bezpečnostní konferenci v Praze, že v tom chce vláda Pětidemolice i prezident Pavel pokračovat!?

•    V posledních dvou týdnech byla konečně zahájena ukrajinská vojenská ofenziva. Ukrajinská armáda, která prošla půlročním výcvikem v mnoha zemích NATO, včetně České republiky, začala útočit v několika směrech na frontě s nejmodernější západní technikou. 

•    Všechny jejich pokusy o prolomení fronty byly ruskou armádou odraženy na první linii obrany.  Nikde ukrajinská armáda údajně nepostoupila dále k další obranné linii. Za poslední dva týdny bylo (dle svodky Ministerstva obrany Ruské federace) ruskou armádou zničeno 245 tanků dodaných zeměmi NATO, především německých tanků  Leopard I. a II. Bylo rovněž zničeno 678 obrněných transportérů, včetně amerických Bradley, i německých obrněných transportérů. Shořely po zásahu ruskými raketami nejmodernější německé tanky Leopard II. modifikace A6. A hlavně, zemřeli další desítky tisíc ukrajinských vojáků! Ty ztráty na životech jsou tam obrovské. Zhruba 1/3 nejnověji dodané těžké vojenské techniky ze západu Ukrajině byla v těchto dvou týdnech zničena. Přesto kolektivní západ a NATO ženou Ukrajinu do dalších bojů!

•    Nejvíce vystrašení z vývoje situace na Ukrajině nejsou vojáci, ale vrcholní západní politici!  Hněv a nespokojenost se situací jejich lidu se obrací v jejich zemích proti nim! 

Západní politici, především prezident USA a Deep State potřebují vyhrát tuto válku!

•    Jde jim o to udržet si pozici světového hegemona a nadvládu nad světem. A nadále vnucovat světu silou svá pravidla. K tomu potřebují Rusko a později Čínu srazit na kolena. Ukrajina je jen nástroj v jejich rukách k dosažení tohoto jejich cíle. 

•    Situace je nyní, v těchto letních měsících roku 2023 a za vývoje situace s ukrajinskou ofenzivou mimořádně nebezpečná! Západní politici a jejich loutky v různých zemích světa jsou připraveni v nastalé situaci udělat cokoliv! Proto se mluví o mobilizaci, hrozí rozpoutání III. světové války.

•    Dokonce se veřejně mluví o omezeném jaderném výbuchu na ukrajinsko – ruském pomezí. Jen aby západ uchránil své výsostné postavení a společenský řád, kterému se říká imperialismus. Nejvíce to vyhovuje USA!

•    Problém západu je v tom, že proti kolektivnímu západu stojí za Ruskou federací silné uskupení zemí BRIKS (Brazílie, Indie, Čína a Jižní Afrika) a dalších 20 zemí světa, které žádají o přijetí do tohoto uskupení (Turecko, Írán, Egypt, Mexiko, Indonésie, Nigérie, Argentina, Alžír aj.). Všechny tyto země chtějí vybudovat nový světový řád, spravedlivější svět. Svět, kde nebude jeden hegemon diktovat celému světu, jak se správně chovat, kde jeden hegemon a členové jeho nejbližší rodiny nebudou parazitovat na ostatních státech světa. Země BRIKS nechtějí zničit USA, ale dále se nechtějí řídit jimi vytvořenými a prosazovanými pravidly. Chtějí si vytvořit svá vlastní pravidla. Svět se začíná dělit na několik takových center! Svět směřuje k multipolaritě!

•    Kolektivní západ cítí poslední šanci tomu zabránit silou, proto se válčí na Ukrajině! 

•    Teď se dámy a pánové řeší osud Váš, vašich rodin i osud této země. Osud i něčeho většího! I naše země může být obětována, stejně jako Ukrajina. Dejte si pozor na Vaše politiky, kteří aktivně, všemi silami a všemi prostředky podporují tuto válku!   

•    Nemůžete již říct, že jste to nevěděli. Že Vám to nikdo neřekl. Že Česká televize a ostatní media o tom neinformovala. 

•    Tu informaci již nyní máte od nás!

 

 

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
internet, weby, facebook