Filip: Proč se zálohy platí do zahraničí, ale českým firmám ne?

4. 3. 2021

Interpelace na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 4. března 2021 na ministra Metnara ve věci podpory českého leteckého obranného průmyslu.

Děkuji za možnost seznámit kolegy a kolegyně s obsahem té interpelace, která je obsažena v tisku 1140. My se tady dohadujeme už delší dobu nad tím, jak má vypadat Armáda České republiky a jakým způsobem je zajištěna naše obranyschopnost.

Řada kolegů a kolegyň mi vyčítala, že jsme jako Komunistická strana Čech a Moravy usilovali o to, aby pro rok 2021 bylo na úkor rozpočtu Ministerstva obrany přesunuto deset miliard do vládní rozpočtové rezervy. A aby tyto prostředky byly použity na boj s pandemií COVID-19, která je hlavním bitevním polem současné společnosti, ale i současné politiky.

Já jsem vycházel z toho, že Armáda České republiky ve své koncepci zajišťuje pro nákup své bojové techniky a nových technologií i prostředky v jednotlivých rozpočtových letech na nákup, který se uskuteční v letech 2022, tedy ne v letošním, ale v příštím roce, až 2026. To je věc, která je financována pět let dopředu. A mě zarazila jedna zásadní věc a to je záležitost, že zálohy, které se staly předmětem toho sporu, se platí do zahraničí, do Spolkové republiky Německo, do Francie, do Spojených států amerických, ale českým firmám se zálohy neplatí.

Proto jsem požádal ministra obrany, aby vysvětlil, proč ani AERO Vodochody nedostala žádnou zálohu, dokonce ani není řádná objednávka pro zařazení letadel L-39NG do výzbroje české armády přesto, že od 1. ledna letošního roku ty původní cvičné letouny L-39 jsou pro svůj věk a pro hodiny odlítané už za hranicí své životnosti. A proč ta nová letadla ještě nejsou zajištěna. A co tomu brání? Když platíme pět let dopředu zálohy jiným výrobcům v zahraničí a českým výrobcům v České republice neplatíme. Znamená to, že peníze českých daňových poplatníků mají být používány pro zajištění existence a přežití těch ekonomických potíží podnikům v zahraničí. A českým podnikům včetně státního podniku LOM, tedy Letecké opravny Malešice, takové prostředky poskytnuty být nemají? A že tedy český daňový poplatník bude zabezpečovat prosperitu podniků v zahraničí, ale u vlastních podniků tam nebude. To mi jasné není. A ani mi to jasné být nechce. Protože to považuji za věc, která je v rozporu s českými národními zájmy, v rozporu s potřebami české ekonomiky, v rozporu s potřebami Armády České republiky tak, aby byla bojeschopná a byla schopna plnit své závazky v rámci smluv, které spojenecky máme uzavřeny.

Mně to připadlo hloupé i proto, že při té záloze, která se platí na nákup vrtulníků Bell Viper v podstatě není zajištěno, že by LOM Praha byl servisním místem pro zajištění servisu. Máme smutnou zkušenost z nákupů ve Španělsku, kdy vojenská dopravní letadla jsou servisovaná u výrobce, nikoliv v České republice, a to nám samozřejmě působí finanční potíže, ale samozřejmě i potíže organizační. A ta poslední otázka, která se toho týkala, a týká se, kdy vlastně není možné to bez ministra obrany vyřešit, je, jak chce Ministerstvo obrany zajistit vojenský letecký výcvik pro zrušení školní letecké základny, protože když by školní letecká základna neměla žádné letadlo, tak by v podstatě ani nebyla školou ve smyslu, kterou máme. Přitom je evidentní, že český letecký průmysl patří ve světě ke špičce. Naše letadla, kterých je více než 3 000 po světě, těch cvičných, slouží armádám k výcviku, a to armádám všech států, se kterými máme uzavřeny smlouvy. Takže jsem přesvědčen o tom, že tato interpelace má smysl, a to ze dvou důvodů, z pohledu vlastní bojeschopnosti Armády České republiky a z pohledu užití prostředků českých daňových poplatníků doma i v zahraničí. Proto navrhuji, aby bylo o této interpelaci přerušeno projednávání do přítomnosti Ministerstva obrany s tím, že bych rád, aby ministr obrany na ty otázky odpověděl jiným způsobem, než odpověděl mně v té své písemné odpovědi, protože jsou v ní věci, které jsou v úplném rozporu se skutečností. Děkuji.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
PSP.cz