Grospič: Budou-li primárně vodní zdroje ve vlastnictví například obcí, měly by být vázány jejich nezcizitelností třetím osobám, zejména nikoliv do zahraničí

30. 7. 2019

Sputnik požádal autora návrhu KSČM na ochranu vody, místopředsedu sněmovního Ústavně právního výboru Stanislava Grospiče o komentář. Proč se má voda ústavně chránit? Skutečně to znamená vyvlastňování soukromého majetku?

„V Poslanecké sněmovně se objevily v relativně krátké době tři návrhy ústavních zákonů. Nelze upřít, že všechny tři návrhy se týkají závažného tématu nedostatku vody v krajině. Tento problém se vytvářel dlouhodobě a často je skloňován s nastupující celosvětovou změnu klimatu, která se nevyhýbá ani České republice. Za posledních třicet let se v naší zemi sice slovně velice silně hovoří o ochraně životního prostředí, ale v každodenní realitě dochází k výrazné devastaci zemědělského a lesního půdního fondu. Například, zatímco v roce 1918 se hospodařilo na 5,1 milionech hektarech půdy, pak po roce 2010 to bylo jen na 3,5 milionech hektarech půdy. Rapidní úbytek zemědělského půdního fondu nastal po roce 2000. V letech 2014 například činil celkem 6 351 hektarů, to jest 18,6 hektarů denně. V následujícím roce 2015 denní úbytek zemědělské půdy činil již 19,2 hektarů. V dalších letech pak o něco tento úbytek poklesl na 17,4 hektarů denně. I tak jde o alarmující číslo."

"Návrhu KSČM se často vyčítá šíře záběru návrhu ústavní změny s dopadem do vlastnických struktur. Myslím si, že to není na místě byť říkáme v návrhu, že voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství je ve vlastnictví České republiky. Vychází to však z logiky, že primárně společnost zastoupená státem má rozhodovat o nakládání s přírodním bohatstvím, nerostnými surovinami a vodou. Neříkáme, že by tyto statky nemohl zákonným způsobem vlastnit či obhospodařovat někdo jiný. Chceme-li, ale chránit vodní zdroje, zadržovat vodu v krajině jde o cíl vyšší než může zabezpečit jednotlivec, soukromá neveřejná obchodní společnost, občanský spolek, ale i sama obec či krajská samospráva. A budou-li primárně vodní zdroje ve vlastnictví například obcí, měly by být vázány jejich nezcizitelností třetím osobám, zejména nikoliv do zahraničí."

Více v článku https://cz.sputniknews.com/nazory/2019072910443936-chranit-vodu-lze-i-be...

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Sputnik News/FOTO - Ministerstvo obrany ČR