Jaký byl rok 2023? Byl to rok vládních lží, nenávisti a rusofobie, cenzury a úpadku země!

31. 12. 2023

Je poslední den roku 2023, Silvestr, 31.12.2023. Mnozí z nás se zamýšlíme nad tím, jaký byl tento rok? Co byla hlavní událost tohoto roku? Co v něm bylo dobré a co špatné? Jak v našem osobním životě, tak v životě lidstva a světa, který nás obklopuje. Snažíme se na základě našich současných vědomostí a informací odhadnout, jaký bude rok 2024.

Podle hlavních českých medií, především veřejnoprávních medií, která jsou v rukách pravicově orientovaných liberálů, ale i současné pětidemoliční pravicové vlády premiéra Fialy /ODS/, ta hlavní událost roku 2023 byla válka na Ukrajině a ruská agrese a okupace části Ukrajiny.

Podle řady předních levicových politiků a politologů světa však hlavní událostí roku 2023 je méně viditelný a aktivně pokračující proces rozpadu starého schématu unipolárního světa a formování nového multilaterálního světa, bez jediného hegemona. Hegemona, který diktuje silou všem ostatním státům, co je správné a co ne, jak se mají státy chovat, který si sám vytváří vlastní zákony, aby je porušoval kdy se mu to hodí, a který parazituje na bohatství ostatních států světa.

Válka na Ukrajině je podle těchto levicových politiků jen druhořadým důsledkem a podružnou událostí tohoto procesu rozpadu starého unipolárního světa.

Po 500 letech, kdy západní země, konkrétně USA a Velká Británie, ale i bývalé koloniální země Holandsko, Portugalsko, Španělsko drancovaly ostatní státy světa a parazitovaly na bohatství těchto jejich kolonií, ze kterých žily a rozvíjely se daleko rychleji, než ostatní země světa. 

Nyní nastala změna, po 500 letech se objevily síly, několik států, které již nechtějí trpět tento nespravedlivý světový řád, který je definován heslem – „potřebujeme, bereme si“! Zatím co tyto výše uvedené koloniální velmoci vždy svého odpůrce ve finále donutily či zlomily vojenskou silou, aby byl poslušný, teď se situace změnila! Síly se vyrovnaly! Nejenom že západ může zničit svého úhlavního nepřítele, ale i on bude při tom totálně zničen a jeho elity budou zlikvidovány!

Proti nim se nově zformovala koalice velkých států, která je schopna libovolného západního agresora vojensky odrazit a v případě potřeby totálně zničit! Například Velkou Británii do 15 minut! Jedná se především o Ruskou federaci – jadernou supervelmoc, Čínu, ale i další větší či menší státy v koalici s Ruskem a Čínou.

Kdo že je tím světovým hegemonem podle předních levicových politiků a politologů světa? Finanční oligarchie a velký průmyslový nadnárodní kapitál, spolu svojensko-průmyslovým komplexem, především Velké Británie a USA, s centrem řízení ve Velké Británii. Přičemž USA a jejich vrcholní politici, včetně prezidenta Bidena jsou nástrojem tohoto uskupení. USA realizují ve světě jejich cíle a politiku!

Bývalý americký prezident Donald Trump se chtěl zbavit vlivu těchto nadnárodních sil v pozadí v USA, tzv. DEEP STATE. Ale řada jeho spolupracovníků jej nakonec zradila, byli koupeni, nebo donuceni těmito silami zradit Trumpa. Trump chtěl do popředí dostat národní americké elity.

Volby prezidenta USA, ve kterých nakonec „zvítězil“ J. Biden nad Trumpem byly zfalšované, ví to celý svět! Trump a jeho advokáti k tomu přinesli řadu konkrétních důkazů, ale nakonec se u soudů vše obrátilo proti nim. Donaldu Trumpovi aktuálně hrotí 170 let vězení (stosedmdesát let), podle amerických zákonů, jeho advokát Rudy Juliany má zaplatit pokutu 2 miliardy (!) dolarů za údajně falešné nařčení o falšování prezidentských voleb v USA.

Americe aktuálně hrozí občanská válka. Je možné že Donald Trump bude do voleb zavražděn, mluví se také o možném rozpadu USA.

Dokonce jedna komora amerického Parlamentu, kde mají Trumpovo republikáni většinu, nedávno schválila zahájení procesu impeachmentu prezidenta Bidena! Samozřejmě v českých liberálních mediích se o tom nepíše a nemluví. 

Aby starý světový řád parazitování a diktátu jedněch na většině druhých států mohl pokračovat, potřebuje západ zničit Rusko a srazit jej na kolena, ovládnout jeho nerostné suroviny a rozčlenit Rusko na několik menších států.

Zničení a rozpad SSSR byl jen přechodnou fází v realizaci nedokončené operace finanční oligarchie západu s cílem radikálně změnit světový systém. SSSR byl zničen, ale Rusko zůstalo. O tom, že se Rusko okamžitě stalo dalším hlavním cílem Západu, svědčí okamžité rozšíření NATO do řady dalších zemí směrem na východ k hranicím Ruské federace.

Navzdory tomu, že byla rozpuštěna organizace Varšavské smlouvy, navzdory uzavření všech vojenských základen Ruskem (na Kubě, ve Vietnamu), rozšiřování NATO jen zesílilo a obklopilo území Ruska stále hustším kruhem. Navzdory slibu vedoucích představitelů zemí NATO představitelům Ruska nerozšiřovat NATO „ani o píď na východ“. Byly do NATO začleněny nejen bývalé členské státy Varšavské smlouvy, ale i země, které byly dříve součástí samotného SSSR (země Pribaltiky).

Analýza vojenských základen NATO kolem Ruska signalizuje cíl vést válku proti Rusku, včetně biologické války. Do roku 2022 bylo ve světě 336 biologických laboratoří USA. Značný počet z nich se nachází kolem hranic Ruska, z toho šestadvacet biolaboratoří bylo na Ukrajině!
Během speciální vojenské operace (SVO) Ruska na Ukrajině, která začala 24. února 2022, byly odhaleny informace, které dokazují, že účelem těchto amerických bio laboratoří na Ukrajině není vědecký výzkum, ale má to vojenskou orientaci a cíl! V tomto programu, který porušoval mezinárodní úmluvy o šíření biologických látek byl zapojen i syn americkéh prezidenta Bidena!

V roce 2014 se uskutečnil na Ukrajině ozbrojený státní převrat za podpory ozbrojených fašistických bojůvek, který byl řízen jak známo z americké ambasády v Kyjevě. 

Legálně a demokraticky zvolený prezident Ukrajiny Viktor Janukovič podepsal v únoru 2014 dohodu o politickém řešení krize na Ukrajině s garancí západních států o konání svobodných demokratických voleb na Ukrajině. Ještě ten večer po něm stříleli ukrajinští fašisté v Kyjevě ze samopalu s cílem jej zabít. Prezident Ukrajiny Janukovič byl poté donucen uprchnout do politického exilu do zahraničí (do Ruské federace) aby si zachránil holý život, kde žije dodnes! Naše media a vládní představitelé pětidemolice tuto skutečnost zcela ignorují.

Východní oblasti Ukrajiny neuznaly nově vzniklou pučistickou vládu v Kyjevě v roce 2014 vzešlou z tzv. Kyjevského Majdanu. Tato pučistická, neústavně vzniklá kyjevská vláda se pokoušela několikrát zlomit odpor těchto oblastí východní Ukrajiny (Luhanské a Doněcké oblasti) vojenskou silou, ale neuspěla! Mnohokrát vyjížděly jednotky ukrajinské armády a fašistické bataliony AZOV, Pravý sektor, Dněpr a jiné na tzv. „karatelné operace“ s cílem zlomit vojenskou silou tyto oblasti, ale neuspěly! 

Ukrajinská armáda a fašisté z batalionů Ukrajiny zavraždili od roku 2014 do roku 2022 více než 13000 vlastních obyvatel východní Ukrajiny, včetně stovek malých dětí, které jsou pochovány v tzv. Alejích andílků. Toto období a skutečnosti jakoby pro českou vládu a media vůbec neexitovaly.

Na přelomů roků 2014-15 byly podepsány dvě tzv. Minské dohody, ve kterých byl dohodnut postup k politickému uregulování krize na Ukrajině, při zachování celistvosti území Ukrajiny. Šlo o to, zabránit dalšímu krveprolití. V těch dohodách bylo přesně krok po kroku popsáno co se musí udělat a která strana konfliktu to udělá, aby mohl být zahájen další krok a přivedlo to k mírovému uregulování situace. Kyjevská vláda z těchto dohod nesplnila téměř nic, pouze první krok, který následně opět porušila.

V roce 2021 a 2022 prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj opakovaně prohlásil veřejně v mediích, že Ukrajina i když tyto dohody původně podepsala a zavázala se je plnit, je plnit nebude!

To byla poslední kapka, kdy poté Rusko zahájilo Speciální vojenskou operaci na Ukrajině k ochraně občanů ruské národnosti a k denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny, kterou západ celé roky od roku 2014 vyzbrojoval a vycvičoval její armádu. 

Kolektivní západ připravoval a vedl Ukrajinu k válce s Ruskou federací! Ukrajina se stala nástrojem západu proti Rusku. Ukrajinský fašismus a nacionalismus byl tím hlavním nástrojem.

V roce 2022 a 2023 se některé části bývalé Ukrajiny staly součástí Ruské federace, na základě proběhlých lidových referend, kde se o sloučení s Ruskou federací občané těchto oblastí vyslovili kladně, a kdy prohlásili, že s Ukrajinou už nechtějí mít nic společného!

V roce 2023 kolektivní západ a země NATO utrpěly na Ukrajině strategickou porážku! Armáda Ruské federace rozmetala ukrajinskou vojenskou ofenzivu, kterou podporovalo všestranně 53 zemí světa. A to finančně, dodávkami nejmodernějších zbraní a munice, západní země poskytly Ukrajině stovky tanků, BVP, OT, stovky děl a dalekonosných houfnic, raket, systémy salvových raketometů nejmodernějších modifikací, podporovaly Ukrajinu logisticky, zpravodajsky,  svými kosmickými satelity, poskytly svá území a vojenské základy pro výcvik ukrajinských vojsk, angažovaly protirusky svá media. Západ zavedl proti Ruské federaci bezprecedentní ekonomické sankce, ale i sankce v jiných oblastech např. ve sportu, kultuře, diplomacie, aj..

Západu se v roce 2023 nepodařilo srazit Ruskou federaci na kolena a porazit Rusko na poli boje. Naplánovaná strategie západu a NATO zkrachovala, NATO utrpělo těžký debakl.

Aby tuto skutečnost západ před svými občany a před světem zamaskoval spustil nové kolo hysterie vůči Ruské federaci. Toho jsme svědky i nyní v České republice.

Ukrajina je dnes stát plně řízený z venku a to z USA a Velké Británie! Je to stát, který není schopen již samostatně ekonomicky fungovat a žije na dluh. Západ poskytl Ukrajině již stovky miliard dolarů a Ukrajina požaduje další peníze. Ale značná část těchto peněz jsou půjčky především ze strany USA, které se budou muset jednou vracet.

Před nedávnem západní kruhy učinily rozhodnutí, že válka na Ukrajině bude pokračovat! Za peníze a za pomoci západu, ale ukrajinskými rukami  a na území Ukrajiny (do posledního ukrajinského vojáka).

Teď v těchto dnech se řeší, kde se na to nové kolo válčení vezmou peníze. Západ zablokoval (ukradl) Ruské federaci aktiva, které mělo Rusko na západě. Bez jakéhokoliv právního základu! Teď se zvažuje zabavit Rusku další majetek na západě, především účast ve firmách. Rusko už prohlásilo, že pokud k tomu západ přistoupí, Ruská federace toto provede okamžitě s majetkem západu v Ruské federaci. Znamenalo by to kolaps světové ekonomiky!

Česká pětidemoliční vláda a jimi spřízněná media aktivně podporují západ v boji proti Ruské federaci. Naše země je po USA, Velké Británii a Německu v první pětce podporovatelů ukrajinského režimu. Šíří nenávist proti Rusku, cenzuruje jí nepohodlné názory. Kroky této vlády vedou český průmysl do hluboké recese, v zemi narůstá velká drahota, je vysoká inflace, vláda ztratila podporu drtivé většiny obyvatel.

Situace se bude v roce 2024 dále zhoršovat, začínají krachovat firmy.

Tato vláda nezná slovo mír, nezná slova mírová jednání. Ti kdo jsou v naší zemi pro mírové řešení na Ukrajině jsou v naší zemi označování jako „chcimírové“, dezoláti, prokremelští agenti, či proruští trolové. 

Je čas si říct, kdou jsou v České republice lidé, podporující pokračování války západu proti Ruské federaci na Ukrajině, ukrajinskými rukami, tzv. „chciválkové“, („chciválku“). Prezident Petr Pavel, bývalý předseda vojenského výboru NATO a bývalý komunistický rozvědčík, premiér Fiala /ODS/, ministryně obrany Černochová /ODS/, ministr zahraničí Lipavský /Piráti/, ministr vnitra Rakušan /STAROSTOVÉ/, náčelník generálního štábu armády ČR Řehka, ministr - Jurečka /KDU-ČSL/, předsedkyně TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová /TOP 09/, předseda Senátu – Vystrčil /ODS/. Tedy ti nejvyšší čeští funkcionáři vládnoucí v naší zemi.

Jejich obraz v české společnosti a výklad událostí o dění na Ukrajině jim pokazil staronový premiér Slovenska Robert Fico, který zvítězil na podzim roku 2023 v parlamentních volbách na Slovensku s úplně opačným politickým program než je česká válka. Fico a slovenská vláda chtějí jednání o míru na Ukrajině. Slovensko už nedodá na Ukrajinu ani jediný náboj!

V tomto válečném konfliktu na Ukrajině jsou již statisíce mrtvých vojáků a civilistů na obou stranách konfliktu. Světový hegemon je připraven za svojí záchranu a záchranu svých privilegií s pomoci svých lokajů v různých zemích světa, včetně České republiky obětovat mnohem více lidí z východní Evropy! Především Slovanů! V tomto jejich existenčním boji.

KSČM je pro mírová jednání na Ukrajině, zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu a zastavení válečného běsnění!

KSČM patří k „chcimírům“. 

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM