Je dobře, že se podařilo zachovat Haló noviny jako deník

23. 12. 2021

Rozhovor s Romanem Blaškem, pověřeným šéfredaktorem Haló novin.

V jediném českém levicovém deníku Haló novinách se udály organizační změny. Stal jste se pověřeným šéfredaktorem. Co nám k tomu řeknete, a můžeme gratulovat?

Gratulovat můžete, ale hlavně si všichni pogratulujme, že se podařilo v těchto finančně a politicky překotných a složitých dobách zachovat Haló noviny ve formátu deníku. Deník je totiž zásadní možnost být účasten současného politického klání a bez něj by KSČM hledala cestu zpět do parlamentu velmi těžko.

Vezmu to trochu ze široka. Už jsem se někde zmiňoval, že žijeme v době nevídaných globálních procesů a všude ve světě, ale i u nás, probíhají nebývalé změny. Ty změny jsou extrémně dynamické a to, co se odehrálo dříve za desetiletí, dnes se odehrává v řádech měsíců. Navíc těch procesů je tak obrovské množství, jaké lidstvo ve své historii ještě nikdy nezažilo. Chci tím říct, že ty změny nejsou jen v globálním měřítku, ale logicky to má dopad i na mikroprocesy uvnitř naší společnosti. A dotkly se i KSČM a celého komunistického hnutí, včetně Haló novin.

Rozumím. Chcete tím říct, že jste tyto změny očekával, nebo dokonce věděl něco konkrétního? Nebo jak tomu mám rozumět?

Principiálně ano, očekával. Myslím si, že je očekávala většina lidí, kteří se účastní politické činnosti a sledují tyto procesy, ale málokdo z nás věděl a dovedl si vůbec představit, jaké to bude mít konkrétní dopady anebo konkrétní podobu. V tom případě je důležité umět správně zareagovat. A tady se ukázalo, že pracujeme v Haló novinách v tom užším jádru týmově, dokážeme se nejenom shodnout, ale také konstruktivně jednat a racionálně uplatňovat jednotlivé zcela konkrétní kroky. V Haló novinách se promítlo to, že jsme skvělý tým lidí, který pracuje kolektivně. Zásluhu na tom má především bývalý šéfredaktor Petr Kojzar a minulé vedení Haló novin, jelikož dali dohromady dobrou partu lidí, která je schopna týmově reagovat na tyto změny. Petr Kojzar zůstává v redakci a bude mít na starosti zcela nové přílohy, které budou rozšířeny.

Určitě máte nějakou vlastní představu o tom, jak budou noviny vypadat a jaké změny to budou. Budou se týkat spíše obsahu, nebo budou mít nový kabát?

Ano, vlastní představu mám, a ta se rámcově shoduje i s novým vedením hlavního akcionáře, ale i s jádrem naší redakce. Byť jsme se o některé věci tvůrčím způsobem přeli. V každém případě její podstata vychází z poznatků, které už jsme s kolegy tak nějak nahodile prodiskutovávali a řešili už dříve. Proto, když nastaly objektivní podmínky, bylo to naše jádro redakce Haló novin, které tyto poznatky společně dokázalo shrnout a postupně velmi rychle dát dohromady. Nakonec z toho vznikla základní kostra koncepce nového rozvoje našeho deníku.

Také bych rád zdůraznil nelehkou pozici Haló novin, protože jsme jediný deník, který jednak nemá zahraničního investora, je spojen s myšlenkami komunistické strany, a to budou i nadále »překážky a důvody«, jež se budou snažit ztěžovat náš rozvoj. Prostě na růžích ustláno mít nebudeme, ale existujeme. Rozhodně jsme dobrý kolektiv, a to je základ pro budoucnost.

Takže víte, co chcete, změny probíhají. A kdy chcete, aby se změny spustily?

Zatím vše vypadá, že od začátku ledna spustíme zcela nový web, který se stane primárním informačním kanálem tak, jak to je potřeba pro oslovení a získání nových čtenářů a příznivců. Chtěli bychom postupně tyto webové stránky převést na webový portál ve smyslu širokého levicově názorového informačního prostoru.

Víme, co chceme, hlavně víme, co se od nás žádá, očekává a jak máme reagovat. Zůstává otázkou, nakolik se nám to podaří realizovat, protože naše cíle nejsou zrovna malé a podmínky ve společnosti budou o mnoho horší než dosud. Ale to ostatně už probíhá celou naší společností nyní. Současný nespravedlivý třídní systém už ukazuje velkou krizi, kterou sám vytvořil, ať už ekonomickou, kulturní, ale především sociální. Nicméně naše cíle mají reálné předpoklady jejich naplnění.

Přes všechny ekonomické potíže, a že jich není málo, je nutné mít informační prostor v podobě deníku. Protože jenom v deníku můžete aktuálně reagovat na společenské události a papírová podoba nám dává nejenom ekonomický rámec v podobě finančního obratu, ale hlavně v době, kdy elektronická média jsou kvůli nastávající cenzuře zranitelná. Tištěné Haló noviny totiž zprostředkují členské základně KSČM a jejím příznivcům předávání informací, kterých v současné krizi bude čím dál víc. Musí se ovšem zvýšit důraz na to, aby si lidé byli ochotni kupovali zejména kvůli obsahu. Některé informace se skutečně nedozvíte nikde jinde než jen v deníku Haló noviny. A tohoto potenciálu musíme využít na maximum v náš prospěch a udělat z toho přednost.

Ráda bych se zeptala na koncepci, která byla předložena společnosti Futura, a. s.

Vše probíhá opravdu nebývale rychle. Rámcový koncept jsme vytvořili a doladili tak, aby odpovídal novým požadavkům. Nejzásadnější změna ale je v tom, že právě webové stránky se stanou primárním médiem a papírové noviny sekundárním médiem. Neznamená to, že bychom snižovali tištěné noviny na úkor kvality, ale naopak. Web je základ budoucí konkurenceschopnosti oproti ostatním deníkům. Problémem bude zatím nedostatečná kapacita zejména píšících redaktorů, protože jiné redakce a webové portály mají mnohonásobně více jak redaktorů, tak provozního personálu pro web. Což byla věc vážné diskuse, ale závěr byl, že to systémově dokážeme.

A jaké jsou další změny? Ptám se nejen na webové stránky, ale také na tištěné vydání.

Budeme mít novou značku Haló novin, nové logo, nový layout, neboli papírové noviny budou mít zcela nový kabát, ale zároveň důležitým faktorem je také restrukturalizace obsahu, kde bude vycházet více příloh. Přiznám se, a zároveň i prozradím a mám z toho radost, že jedna z příloh bude patřit mladým komunistům a levicově orientované mládeži. Mně osobně se tato příloha velmi líbí, nejen proto, jak to působí, ale zejména proto, že jestli něco na levici potřebujeme v současné době, tak oslovit mládež správným obsahem. Je to zcela nové pojetí přílohy.

Dále pak jsou tam další nové přílohy. Jako první Příroda, věda a technika – zkráceně PříVěTek. Exkurz do novinek ze sociologie, politologie, historie, ale i zdravotnictví či ekologie. Další přílohou bude Cestujeme, jejíž součástí budou i čtenářsky populární Toulky Miroslavy Moučkové, ale zároveň se zaměříme i na rozhovory s osobnostmi (ideálně levicovými) a jejich cestovatelské zkušenosti.

Zůstává středeční příloha LUK, pokračování stávající literární přílohy pod vedením Karla Sýse. Čtvrtá příloha bude Hobby, kde rozšíříme sobotní rady pro vaření, kutily či zahrádkáře, které jsou velmi dobře hodnoceny a ceněny našimi čtenáři. No a jak už jsem řekl, pátou přílohou bude Vize mladých, tak jak to vidí právě komunistická a levicová mládež.

Musíme nastavit velmi citlivě nový organizační systém a do toho řešit spoustu dalších věcí. Čtenáře, příznivce a členy strany musím pochválit, nezůstali lhostejní a také přišli s novými nápady na různé schématické vylepšení, a musím říct, že ani jedno jsme neignorovali. To bylo konstruktivní a nové vedení se s tím ztotožnilo, je to začleněno v nové koncepci. Ovšem je jasné, že ne vše lze přijmout. Například zrušit sport, jak by si někdo přál, nejde, protože sportovní stránky nám přinášejí inzerenty, a hlavně každý kvalitní deník na úrovni má předem danou strukturu a sport je samozřejmě jeho součástí.

Co ekonomická hlediska?

Ekonomická hlediska jsou základem. Jak už jsem se zmínil, jedním z hlavních cílů je mít ekonomickou nezávislost, ale zároveň být produktivní natolik, aby se Haló noviny, potažmo Futura, a. s., stala přínosem v nadcházejícím čase, a tím naplnila jeden ze základních účelů, pro které byla Futura, a. s., založena. Tady čeká opravdu nejvíc práce. Zejména proto, že budeme v budoucnu pracovat v odlišných a velmi těžkých podmínkách.

Co byste popřál čtenářům Haló novin v závěru roku?

Nejen čtenářům, ale vše lidem, kteří nejsou cynici a nemají zlý charakter, byť mají jiné názory než my. Všem těm bych popřál v první řadě víru ve zdraví spokojeně a důstojně žít se svými blízkými, dále pak sílu nenechat si toto vzít. A v neposlední řadě krásně a láskyplně prožité svátky vánoční a až si budete nadělovat dárky, můžete i nadělit předplatné Haló novin, protože to má smysl. Například předseda okresního výboru KSČM ze Vsetína, můj jmenovec Roman Ramach, mi volal, že se chystají zásadním způsobem podpořit Haló noviny.

Byl bych nerad, abychom byli v budoucnu kritizováni, že jsme neudělali dost. Pro nás v Haló novinách je to samozřejmě zavazující a skutečně pevně věřím, že společně dokážeme deník Haló noviny rozvíjet.

Autor: 
Jana Dubničková
Zdroj: 
ihalo.cz (22. 12. 2021)