Kateřina Konečná: S odkladem splátek je to trochu jinak. Vyzývám banky k empatii!

26. 3. 2020

Místopředsedkyně ÚV KSČM a poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná zaslala bankám otevřeným dopis a vyzvala je k empatii. S odkladem splátek je to totiž jinak.

"Věřím, že případy, které se ke mně dostaly, jsou jen výjimkou a nikoli praxí bankovního sektoru generujícího díky občanům ČR každoročně zisk v řádech desítek miliard korun," napsala Konečná v dopise, který přikládáme níže.

Otevřený dopis Kateřiny Konečné bankám

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM