Kondolence - Jaroslav Roman

16. 3. 2021

Praha,  14. března 2021

Vážená paní Romanová, vážení pozůstalí,

  s hlubokým zármutkem a bolestí jsme přijali zprávu, že navždy odešel z našeho života Váš milovaný manžel, tatínek, dědeček …… a náš věrný soudruh Jaroslav Roman – ryzí člověk, dlouholetý obětavý funkcionář, který byl vždy připraven a ochoten nezištně pomáhat všem, bez rozdílu, na úkor svého pohodlí, rodiny, svých nejbližších. Jako jeden z mála beze zbytku svým lidským přístupem naplňoval naše heslo „S lidmi pro lidi“. Takových občanů a funkcionářů, jako byl Váš manžel, je v naší současné společnosti jako šafránu.

V soudruhovi Romanovi ztrácí naše okresní organizace KSČM a Okresní rada Klubu českého pohraničí Praha - východ nejen čestného,  pracovitého a  spolehlivého soudruha, kamaráda, ale především poctivého Člověka, který celý svůj dlouhý, plodný život věnoval lidem a společnosti, ve které žil.

   O to více bolestný je jeho odchod. A proto nám dovolte, abychom Vám i všem Vašim nejbližším, v této, pro Vás tak těžké  a bolestné chvíli, projevili jménem členů Okresního výboru  KSČM  upřímnou soustrast. Nezapomeneme.

     Váš manžel, soudruh Jaroslav Roman navždy zůstane žít  v našich myslích a srdcích.

 

     Čest jeho světlé památce

                                                   Jménem členů OV KSČM Praha-východ      
                                                      Zdeněk  Štefek  předseda OV KSČM

Fotogalerie