Kováčik: Když už, tak padni, komu padni

5. 6. 2019

Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 4. června 2019 - Projednání rizika možných finančních ztrát České republiky v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády České republiky.

 

"Paní a pánové, přeji hezký dobrý večer.

Do této chvíle komunističtí poslanci a poslankyně nepovažovali za nutné, aby v diskusi vystupovali a částečně tady mlátili pouze tzv. prázdnou slámu, neboť zpráva je předběžná, bůhví, jak unikla, bůhví jakými cestami doputovaná do médií a kamkoliv jinam. A dokonce jsme ani nenavrhovali, protože jsme to považovali za předčasné, zvláštní usnesení. Připadá nám absurdní, když se tady někteří z nás rozplývají, pardon zlobí nad tím, že neprošel návrh, požadavek vyšetřit věci objektivně, nestranně a nezávisle. Jako kdyby všechny vlády dosud pracovaly neobjektivně, stranně a závisle a až teď, jakýmsi osvícením, se má teď konečně postupovat objektivně, nestranně a nezávisle. Já osobně jsem přesvědčen o tom, a také jsme to vyjádřili podporou některých bodů usnesení, že když už, tak padni, komu padni, to znamená, od našeho vstupu do Evropské unie, a když už, tak objektivně, nestranně a nezávisle bude možno postupovat až v okamžiku, kdy na patřičná místa, do patřičných výborů, do vlády, na ministerstva doputuje to plné oficiální znění v ověřeném českém překladu.

Do té doby jde pouze o spekulace a do té doby jde také pouze, a to je patrné z celé té diskuse, převážně o politickou hru než o to, aby se objektivně, nestranně a nezávisle ověřily věci, které tady létají vzduchem jakoby zpochybněné - možná to tak bude, možná ne, ale až přijde ten čas, až přijde ta oficiální, ta plná verze, až přijde oficiální český překlad, který je ověřený, do té doby si tady jenom hrajeme politicky.

Paní a pánové, poslanecký klub KSČM podpořil ty části návrhu usnesení, které teď v této chvíli jsme považovali za aktuální a já moc děkuji, že ta diskuse dovedla alespoň k tomuto konci. Protože za čas, až to bude možné vyšetřit objektivně, nestranně a nezávisle, ten materiál doputuje i sem, případně do kontrolního výboru, nebo ta odpověď doputuje do kontrolního výboru, případně na NKÚ, a případně i sem, a budeme se moci vyjádřit. Ale já bych rád, aby do té doby tady byly doopravdy ty informace od našeho vstupu do Evropské unie, abychom celou tu situaci mohli zasadit do kontextu.

Děkuji za pozornost."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM