Luzar: Neváhají lhát, neváhají manipulovat a vydávat polopravdy za fakta a důkazy. Proto za Vaše slova děkujeme, pane prezidente!

8. 5. 2020

Prezident Zeman gratuloval Putinovi k výročí konce války: “9. května 1945, občané Prahy a Československa vítali rudoarmějce jako své osvoboditele a naše vděčnost a upřímné díky bojovníkům riskujícím své životy také pro naši svobodu se nezměnily, a to ani přesto, že osudy a vztah našich zemí nebyly po porážce hitlerovské tyranie nijak lehké a snadné nejsou ani nyní. Odmítáme však přepisovat historii. Nezapomínáme, že v bojích za osvobození Československa položilo život na 140 tisíc vojáků Rudé armády. Víme, že bez jejich obětí, bez hrdinství ruského lidu a dalších národů SSSR a bez hrdinného odhodlání vojáků Rudé armády, která – ač si to někteří přepisovači historie odmítají připustit – osvobodila většinu území tehdejšího Československa, bychom se nikdy nestali nezávislým a sebevědomým národem, jakým jsme dnes.” Místopředseda Poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar reagoval.

"Na tato slova mohu říci jen jediné. děkuji, pane prezidente Zemane. Jsme nuceni brodit se špínou nenávisti ke všemu ruskému a pro mnohé se stalo životním cílem rehabilitovat nacismus a po 75 letech znovu otevřít stavidla válečného štvaní směrem na východ. Neváhají lhát, neváhají manipulovat a vydávat polopravdy za fakta a důkazy. Vše s jedním cílem, relativizovat druhou světovou válku. Pamětníků ubývá a autority se mnohdy zaprodaly, proto jsou Vaše slova pro nás všechny velmi důležité, pane prezidente."
 

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM