Luzar: Pro ČR by bylo vražedné, kdyby jaderné zdroje byly vyňaty z kvóty obnovitelných zdrojů, jak jsem zaslechl z ekologických kruhů

17. 4. 2019

Minulý měsíc došlo k razantnímu zvýšení spotřebitelských cen (potraviny, elektřina, palivo) průměrně o 3 %. Neustálé zvyšování cen pozorujeme i v dubnu. Co je příčinou takového navýšení cen? Může být důvodem i růst platů ve veřejném sektoru? Může se “politicky” s tímto vývojem něco udělat. 

Dle mého názoru růst cen potravin sice částečně souvisí s dlouhodobým nedostatkem vláhy a nižší úrodou, ale je hlavně odrazem neuvážené vlny ekologizace energií v evropském prostoru. Začalo to hurá akcí biopaliva. Jejich rostoucí výroba z konzumních plodin, a tím ohrožení vzniku nedostatku potravin ve světě, zvedlo vlnu nevole. To zvrátilo tyto úchylné myšlenky a vrátilo problém biopaliv zpět do vědeckých pracovišť. A hle, původní výchozí argumenty doznaly revize a už to není tak super a cool. Celé to pak pokračuje nekritickou podporou obnovitelných zdrojů energií bez ohledu na problémy přenosové soustavy a nespolehlivé výkyvy výroby, které způsobují dodávky elektrické energie mimo parametry kvality, a které vyvolávají další enormní náklady na kompenzace rozvodné sítě. Výkřiky proti jaderné energetice po Fukušimě a současné omezování fosilních paliv způsobuje nutnost nakupovat energie i u doposud čistých vývozců energie, a tím vyvolává přímý tlak na další růst cen. Do toho máme ve světě nestabilní situaci v oblasti produkce ropy a zemního plynu. Ta je způsobena snahou USA prodat své drahé břidličné plyny. Ale jsou to i pokusy USA a některých západních států měnit představitele cizích států dodávkami zbraní opozici. V neposlední řadě nastala také móda sankcí a obchodních válek ve velmocenském souboji o dominanci nad světem. Tento toxických mix je hlavní příčinou nestability cen energií a paliv. Tím vyvolává tlak na růst cen všeobecně. A tomuto růstu nebude konce, ale naopak lze očekávat jeho progresi snahami o násilné zvýšení nařízeného podílu obnovitelných zdrojů bez ohledu na místní podmínky. Úplně vražedné pro ČR by bylo, kdyby jaderné zdroje byly vyňaty z kvóty obnovitelných zdrojů, jak jsem zaslechl z ekologických kruhů. To by byl teprve cenový šrumec.