Neodstoupil jsem z funkce předsedy komise pro kontrolu GIBS na nátlak veřejnosti, tedy těch pár stovek placených komparzistů na náměstí, ale pro mediální prasárny některých novinářů

2. 1. 2019

Pane poslanče, v závěru roku bývá obvyklé hodnocení uplynulého období. Jak tedy rok 2018 hodnotíte vy?

Hodnocení by mělo mít dvě roviny, tu osobní a tu pracovní. Vzhledem k tomu, že si soukromí střežím, nechci a nebudu se o tom vyjadřovat. Musel bych se totiž vrátit na úplný začátek roku a vzpomenout si na prasárny některých rádoby novinářů. Mluvím o tom, co jsem veřejně komentoval při svém projevu ve Sněmovně, kdy jsem odstoupil z funkce předsedy komise pro kontrolu GIBS. V té pracovní rovině považuji rok 2018 za celkem úspěšný.

A to i přesto, že jste po tlaku veřejnosti musel odstoupit z funkce předsedy komise pro kontrolu GIBS?

Neodstoupil jsem na nátlak veřejnosti, tedy těch pár stovek placených komparzistů na námětí, ale pro mediální prasárny některých vašich kolegů, které nazývám mediální žumpou. Jsem rád, že se tento můj výraz tak ujal a je lidmi hojně používán. Lžitelevize, která je placena z našich koncesionářských poplatků a která tvrdí, že opakovaně jezdím na Krym, je toho důkazem. A už se k tomu nechci vracet.

Dovolím si přesto ještě jednu otázku do osobní roviny. Jak hodnotíte, že jste nebyl v říjnu tohoto roku Poslaneckou sněmovnou vydán k trestnímu stíhání za údajnou pomluvu prezidentského kandidáta Michala Horáčka?

Jak možná víte, já osobně jsem hlasoval pro vydání. To, že většina kolegů byla proti, vychází zřejmě z jejich racionálního myšlení a otevírání tzv. Pandořiny skříňky. Dnes on, zítra my. Pomluva je hodně subjektivně vnímaný přečin. Já osobně jsem po nevydání písemně požádal pana komisaře, aby v tom mezidobí určitě konal, a dal jsem mu požadavek úkonů a výslechů, které je třeba provést jako neodkladné a zřejmě i neopakovatelné. Trestní řád takový postup umožňuje. Zatím však bez zpětné odezvy. Zřejmě se jim konat nechce a umožní tak případnou ztrátu důkazů.

To mě zajímá, můžete být konkrétnější?

Ne, nemohu. Přípravné řízení trestní je ze zákona neveřejné.

Mediální pozornost jste upoutal i poté, kdy jste byl vyznamenán předsedou Českého svazu bojovníků za svobodu. Řada jiných osobností poté na protest medaile vrátila. Co si o tom myslíte?

Jedna středověká zásada říká, že hloupý člověk mluví o tom, co slyšel, kdežto člověk moudrý pouze o tom, čeho byl svědkem. Já vím, za co mi ta čestná medaile byla udělena, a věřte, že si toho velmi vážím. Hlupáků, kteří to neví, mi může být maximálně líto, ale není.

Dobře tedy, jdeme dále. Co považujete v uplynulém roce za úspěch či naopak neúspěch?

O neúspěších nehovořím, z těch se poučuji, aby se příště neopakovaly. Za pracovní poslanecké úspěchy považuji prohlasování mého návrhu o rozšíření okruhu osob, u kterých se dočasně odloží trestní stíhání v případech korupčního jednání a které spolupracují s policií a orgány činnými v trestním řízení k odhalení a usvědčení hlavního pachatele. Sice jsem to musel schovat do jiného sněmovního tisku, než byl ten můj původní, ale pro mě není důležitá cesta, ale výsledek. Velký úspěch, a myslím, že médii málo komentovaný, je hladké prosazení novely přestupkového zákona a zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy se mi podařilo vrátit možnost řešit přestupky domluvou. Tím jsem alespoň částečně snížil nesmyslnou administrativní zátěž policistů a strážníků. Má neústupnost slavila také v případě vládního odmítnutí globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci. Jako zpravodaji kapitoly státního rozpočtu ministerstva vnitra se mi podařilo navýšit rozpočet o 100 mil. Kč, kdy 70 mil. jde na výstavbu či rekonstrukce požárních stanic a 30 mil. na nákup balistické ochrany pro policisty. Tomuto problému se věnuji už od konce roku 2015 a slíbil jsem kolegům, že to dotáhnu do konce.

Ale jako ten, kdo se zasadil o odmítnutí globálního paktu o migraci, vystupuje také Tomio Okamura a SPD.

Ano, to máte pravdu. Pro zjištění objektivní pravdy, na čí návrh se to projednávalo a čí usnesení bylo vládou v polovině listopadu naplněno, si však stačí přečíst stenozáznam z 19. září. Pan Okamura si rád přivlastňuje zásluhy jiných, ale tím nechci říci, že on by toto nepodporoval, jen si to prostě přivlastnil, chcete-li, ukradl. To je taková oblíbená hra některých politiků. Naposledy něco podobného udělal ministr vnitra Jan Hamáček, který se chválil, jak se jim podařilo prosadit navýšení zvláštních (rizikových) případků pro policisty a hasiče. Já to navrhl do zákona, ale on to prosadil. A víte, co je na tom největší paradox? Že pan kolega Hamáček toho 9. června 2017 ani nehlasoval, protože byl z jednání Sněmovny omluven.

Co máte v plánu na nejbližší období nebo čím nás zase překvapíte?

Pro období hned po Novém roce jsme společně s kolegy připravili novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kterou chceme do zákona dostat možnost udělovat vyšší hodnostní označení in memoriam, dále se znovu vracím k věrnostním odměnám a chceme také vládě rozvázat ruce při tvorbě jejího nařízení, kterým se stanoví základní tarify příslušníků. Obecně to lze popsat tak, že už nechceme přidávat těm dole po stovkách a těm nahoře po tisících. To se prostě musí změnit, jinak nové lidi do uniformy nedostaneme. Dále pracuji na novele zákona o obecní policii. I nadále budu v odborném prostoru prezentovat svůj věcný návrh zákona o aktivních zálohách bezpečnostních sborů. Mám toho hodně. Nebojte se, určitě o mně uslyšíte. Jsou totiž projekty, o kterých zatím raději nemluvím.

Aktivní zálohy bezpečnostních sborů, tedy něco jako PS VB nebo Lidové milice? Neměla by bezpečnost zajištovat výhradně policie?

Ano, to jsou ty novinářské zkratky. Když o tom nic nevím, tak to zkritizuji.

Tak nám to vysvětlete.

Záměrem je využit bývalé příslušníky bezpečnostních sborů, kteří se rozhodli služební poměr ukončit, ale byli by ochotni v případě potřeby svému sboru vypomoci. Žádný civil by v takových zálohách tedy pracovat nemohl. Je třeba si uvědomit, že stát, tedy občan, do těchto lidí v rámci placení daní investoval miliony korun na výcvik a školení a platí jim příspěvek za službu. Je škoda a pro stát neekonomické takové profesionály nechat úplně mimo, nebo aby dokonce sloužili jiným. Pro stát je rozhodně lepší tyto profesionály sdružovat a mít je »pod kontrolou«, než aby se živelně zapojovali do různých spolků, domobran nebo něčeho podobného. Bezpečnostní situace v Evropě je složitá a je jen otázkou času, kdy se to vysype i u nás. Třeba taková Velká Británie už žádá vysloužilé důstojníky, aby se vrátili a pomohli situaci tam u nich řešit. Vždy je lepší mít to legislativně připravené a pod kontrolou. Stále platí, že kdo je připraven, není překvapen.

Děkuji za vysvětlení. A co vaše zahraniční cesty? Co plánujete?

Asi se konečně vydám na ten Krym. Přece nemohu dopustit, aby si občan myslel, že mu naše média jenom lžou. Ale rok skončil, tak neřešme blbosti. Dovolte mi, abych i touto cestou poděkoval a popřál. V prvé řadě kolegům příslušníkům, dále pak všem těm stovkám a dnes už tisícovkám lidí, kteří se mnou komunikují. V neposlední řadě i všem mým odpůrcům a novinářům, kteří si myslí, že okopáváním kotníků a lží mě srazí na kolena, ale výsledek jejich snažení je přesně opačný.

Autor: 
Martin KALOUS