Ondráček: Chcete tvrdit, že opravdu dokážete víc a že jsme lepší?

11. 3. 2021

Projev na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 10. března 2021 k návrhu na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě

Vážený pane ministře, vážené paní kolegyně, vážení kolegové,

já před vás předstupuji asi teď i po dohodě s našimi kolegy v klubu se stanoviskem klubu KSČM k této věci. Já v žádném případě nechci zpochybnit tu událost, tu mimořádnou událost, která se prostě stala na řece Bečva, i ty následky, které tam byly. To v žádném případě ne a byl bych také velmi rád, kdyby se podařilo zjistit, kdo byl viníkem této mimořádné události, této havárie nebo toho, co se stalo.

Dovolím si v podstatě i trošku nesouhlasit se svým předřečníkem, s panem poslancem Zdeňkem Podalem, byť si v mnohém velmi rozumím, není úplně pravda, že v rámci trestního řízení by uhynulé ryby nebyly ničí a že by tam nebyl nikdo poškozený. Pokud to trestní řízení běží a policie potom někoho vypátrá a poučuje, tak poučuje právě jako poškozeného ten Český rybářský svaz podle toho místa, podle těch úsekových částí, kde ten rybářský svaz zrovna působí.

Pane kolego, můžeš mně věřit, protože v minulosti jsem i tuto trestnou činnost měl možnost vyšetřovat, takže vím, že i když třeba dochází k tomu, že někdo neoprávněně loví ryby a nebo zvěř, říkáme tomu pytláctví, je to jak v přestupkové formě, tak v trestném činu, takže to zvíře v tom lese také někomu patří a je to prostě buďto ta honitba, je to stát, je to prostě něco a ty ryby to samé. Takže vždycky, vždycky tam je někdo, kdo je poškozen. To jenom taková krátká odbočka.

A k tomu vyšetřování jako takovému. Víte, mně se... já nevím, kolik z vás kolegyň a kolegů, kteří jste předložili tento návrh, kolik z vás bylo už členy vyšetřovacích komisí a co od toho očekáváte. Já samozřejmě chápu, že tady, když se bavíme o některých věcech, které se týkají zdravotnictví, tak tomu všichni rozumíme, protože všichni jsme už aspoň jednou byli nemocní a všichni víme, o čem to je. Nedbáme na to, co na to říkají kolegové odborníci, lékaři či zdravotníci, zdravotnický personál. Prostě všichni tomu rozumíme.

Školství, to je taky suprové téma. To se tady vždycky všichni sejdete a sejdeme a někdy to se až skoro nedá poslouchat, protože všichni jsme do školy chodili, takže máme bohaté zkušenosti a můžeme na toto téma vystupovat a všichni jsme odborníci. A těch odborností tady máme všichni tolik, že přemýšlím, že jsme někdy supermani, co všechno umíte a umíme, ale nejsme ochotni si přiznat, že prostě neumíme vůbec nic a ty vyšetřovací komise jsou pouze politickou hrátkou, kterou tady hrajeme a snažíme se něčeho dosáhnout.

Závěry vyšetřovacích komisí v podstatě většinou vedou k ničemu, anebo když vedou k tomu, že podáme nějaké trestní oznámení, tak jsme skončili tím, že jsme podali trestní oznámení a to příslušné státní zastupitelství nebo policie to stejně nějakým způsobem neřeší, respektive to odloží. Byl jsem členem dvou vyšetřovacích komisí a u nás na klubu jsem řekl - děkuji, jako bývalý vyšetřovatel už se na této šaškárně nechci podílet. Víte, já jsem byl členem vyšetřovací komise, kdy jsem se v podstatě styděl za to, co tam předvádíme jako členové vyšetřovací komise, kdy jsme - a teď si dovolím tady, vidím naproti sobě kolegyni v zeleném svetru, kdy vyslýchají kladl otázky vyslýchané osobě a řekl - potvrďte, že osoba x y měla na sobě červený svetr. A on říká - takto položit otázku nemůžete, já nemůžu říct, že měl na sobě červený svetr. Chvilku se to dohadovalo, až vyslýchající řekl zapisovatelce - napište, že vyslýchaný odmítá potvrdit výpověď. Něco odmítá něco tam říci.

Takhle se vůbec nedá vyslýchat. To se prostě nedá dělat. Otázka měla znít - co měla paní poslankyně ten a ten den na sobě. Pokud se dobereme toho, že měla na sobě - já nechci říct, že to je svetr - prostě něco, aby zase tady nebylo, že tady někdo chodí v mikině, i na to jsou tady šílenci schopní - tak měla na sobě něco. A já musím říct - ano, měla na sobě něco a jakou to mělo barvu. Tmavou? Světlou? Žlutou? Můžeme dobrat až k tomu, ale systémem otázek.

Nezlobte se na mě, vážené kolegyně a vážení kolegové, ale to z vás nikdo neumí, protože všichni si myslíte, že jste viděli kriminálku - a teď nevím, jak se ty všechny kriminálky jmenují, jak tam ti supermani američtí seberou stopy, hnedka je analyzují, udělají DNA a udělají prostě všechno během 24 hodin a mají pachatele. To prostě tak je, všichni na to koukáme, říkáme - to jsou borci, proč to ti čeští policajti neumějí, to jsou tak tupí? Ne, oni nejsou tak tupí, oni jenom to dělají podle toho, jak to prostě jde udělat a jak se to má dělat. A ty výsledky mají, ve srovnání s těmi zahraničními kolegy srovnatelnými.

A když mluvíme o tom, že se tady něco stane, víte, jaké je procento objasněnosti trestné činnosti u nás? Budeme mluvit třeba... samozřejmě je to podle druhu kriminality, u té násilné kriminality máme velmi dobrou objasněnost, ale u té majetkové ta objasněnost je, řekněme, v řádech desítek procent, řekněme do jedné třetiny. A ty dvě třetiny zůstávají neobjasněny. Bohužel, i takováto situace se může stát, že zůstane neobjasněna. Ale věřte tomu, že orgány činné v trestním řízení, v tomto případě policie, dělá všechno pro to, aby ty informace shromáždila a ty důkazy získala a samozřejmě toho, tu fyzickou nebo tu právnickou osobu, která by se takové mimořádné události dopustila, dohnala před soud a před tu pomyslnou spravedlnost.

Jestliže chceme tvrdit - a už teď to tady v podstatě tvrdíme - že orgány policie něco zametají pod koberec, že inspekce životního prostředí... inspekce - myslím, že životního prostředí nepracuje tak, jak by pracovat měla. To jsou poměrně silná obvinění.

To jsou poměrně silná obvinění. Jestli takové informace máte, tak konejte, předložte takové důkazy, v rámci policie podejte podněty odboru vnitřní kontroly, popřípadě Generální inspekci bezpečnostních sborů, pokud tu je, České inspekci životního prostředí. Pojďme se o tom bavit, že to mají prošetřovat orgány policie. Já vám zaručím, že si to vezmou ty policejní orgány, které nebudou vůbec spřízněny a nebudou ani tam řekněme v tom nějakém stupni, v té nějaké provázanosti s těmi orgány. Na všechno máme přece svoje postupy.

A my tady chceme tvrdit, že opravdu dokážete víc a že jsme lepší? Opravdu si myslíte, že umíte vyslýchat, že umíte sehnat ty důkazy? Jakým způsobem je získáte? Četli jste někdy jednací řád Poslanecké sněmovny, který se týká vyšetřovacích komisí? Viděli jste, co tam je o vyšetřovací komisi napsáno? Víte, jaké má pravomoci? Když vy pozvete někoho k výslechu a ten člověk nedojde, a myslím, že vám to tady prokazoval pan kolega v rámci jedné vyšetřovací komise; myslím, že to bylo OKD, kdy vám se vztyčeným prostředníčkem ukazoval, že se vám sem nikdy nedostaví. A já myslím, že jste ho sem nikdy nedostali. Tak na co si to tady chceme hrát? Chcete opravdu ukázat, že jste super poslanci a že máte větší pravomoci, než mají orgány činné v trestním řízení, které k tomu mají celý trestní řád? My k tomu máme dva paragrafy v jednacím řádu, možná tři. Ale to, co má policie, celý trestní řád, a často kolikrát je i ta policie řekněme, nechci říct bezmocná, ale narazí na procesní hranice toho, kam až může, tak říkáme, že to je málo, že my umíme víc. Neumíte nic! Neumíte nic, nedokážete vůbec nic víc!

Já jsem si přečetl tady ten návrh na zřízení komise, kde je asi i návrh usnesení. Nezlobte se na mě, ale vy mě dokážete rozesmát: Ukládá. Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě atd. Shromáždit veškeré podklady k ekologické katastrofě na řece Bečvě ze dne 20. září 2020 i k následným haváriím v uplynulém roce. Dobře, shromáždíte něco. Budete to shromažďovat duplicitně sami, nebo jakou máte představu? Že zavoláte policii a řeknete: Hele, milí kolegové policisté, dejte nám všechno, co jste zatím zjistili, a my se na to podíváme. Jakou očekáváte odpověď? Já vám to řeknu úplně teď na začátku. Orgán činný v trestním řízení vám řekne, že přípravné řízení trestné je ze zákona neveřejné a že vám nic nedají. Tečka. A kdybyste se stavěli na hlavu a tleskali přitom ušima, tak prostě nedosáhnete vůbec ničeho dalšího. Takže budete to shánět znova. OK, máte na to právo, jste vyšetřovací komise, tak si to sháněje.

Potom máte bod dvě. Prověřit získané podklady a vyvodit případnou trestní odpovědnost za zjištěná pochybení. Super. Takže vy jste takoví borci, že dokážete s vaší právní kvalifikací, kterou každý z vás zde máte, ale nikdo z vás nemá kvalifikaci policejního vyšetřovatele nebo orgánu činného v trestním řízení; někteří z vás jsou tedy právníci, abych úplně nesnižoval tu autoritu tady, takže vy ty získané materiály vyhodnotíte a zjistíte případnou trestní odpovědnost. Sakra, kde je presumpce neviny? Tu trestní odpovědnost mají vyvozovat orgány policie a předkládat to po dohodě se státním zástupcem a obviňovat buď právnické, nebo fyzické osoby za to protiprávní jednání, ale o vině potom rozhodují soudy. Samozřejmě řekněte, ale my jsme nemysleli, že bychom někoho obviňovali. My pošleme to trestní oznámení.

Takže my v podstatě teď říkáme, že seženeme podklady, které nám policie nedá, protože už se s tím tam půl roku crcá, ale my to seženeme, protože jsme borci, vyhodnotíme to, protože jsme lepší než ti policajti, kteří stejně nic neumí, protože to stejně zametají pod koberec, to je vaše myšlenka, a řekneme, takhle jste to měli udělat. A dáte to státnímu zástupci. Otázka: Potřebujeme Policii ČR? Já si myslím, že ji můžeme zrušit.

Za třetí. Vyhodnotit na základě získaných podkladů správnost postupu dotčených orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost. No, tak to už je super inkvizice. Samozřejmě chápu, že některé strany k tomu měly blíž historicky, ale správnost postupu dotčených orgánů - my budeme hodnotit, jestli Česká inspekce životního prostředí, my budeme hodnotit, jestli Policie ČR, jestli státní zastupitelství postupovalo v souladu se zákonem, a zjistit případná pochybení? Nejsou od toho jiné kontrolní orgány? Nemáme odbory vnitřní kontroly u policie, nemáme Generální inspekci bezpečnostních sborů a ty další instituty, o kterých jsem zde hovořil? Jestli ne, tak všecko můžeme zrušit. To tak ušetříme ve státní správě, protože můžeme říct jenom: Poslanecká sněmovna má 200 superborců - 199, mě tam nepočítejte -, kteří všechno dokážou. Takže ne!

A za čtvrté dohlédnout na plnění usnesení. Dobré, to ještě by celkem šlo.

Pak je dobré, to vám musím přečíst: Ukládá vládě ČR a dotčeným orgánům státu poskytnout vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny plnou součinnost při fungování. Myslíte si, že když uložíte vládě a že vláda může uložit policejnímu orgánu, resp. Ministerstvu vnitra a to policejnímu orgánu, aby vám dal ten spisový materiál, který doteď nashromáždila? To bude cár papíru, usnesení Poslanecké sněmovny. Policie a státní zastupitelství jednají na základě zákona a Ústavy ČR. Znova opakuji, přípravné řízení trestní je ze zákona neveřejné, takže vám neposkytnou vůbec nic.

Já samozřejmě chápu, že nás trápí, že to hrozně dlouho trvá. Mě to také trápí, ale vzpomeňte si na jiné kauzy, které byly a historicky - srazily se vlaky tamhle někde u Studénky, nebo kde to tam bylo, když tam spadl ten most a ještě tam do toho vlétlo to Pendolino. Já myslím, že ten znalecký posudek - v tu dobu jsem byl ještě činný v aktivní službě, takže vím, že ten znalecký posudek v tu dobu trval také víc než rok, než prostě se dobrali toho konce. Vezměte si, když se srazily, abych udělal radost svému předsedovi, Migy nad Českými Budějovicemi. To vyšetřování Migů, a já jsem ten spisový materiál viděl, protože tehdejší vyšetřovatel byl řekněme můj kamarád, znali jsme se z různých pracovních jednání, takže jsem měl možnost ten spis potom vidět - potom vidět. Podotýkám, když už to bylo ukončeno a následně když jsme to projednávali v rámci mého působení dopisovatele kriminalistického sborníku. A když jsem tam viděl ten znalecký posudek, no, vážené kolegyně, vážení kolegové, jestli si myslíte, že to dokážete udělat lépe než ti inženýři, než ti lidé, tak opravdu smekám před vámi klobouk.

Vzpomeňme si, není to tak dávno, Morava ta má stále nějaké kauzy, vybuchl muničák ve Vrběticích. Za jak dlouho se dostaly orgány činné v trestním řízení do epicentra výbuchu, aby mohly provést ohledání místa činu? Bylo to za týden? Bylo to za měsíc? Bylo to za rok? Jak dlouho trvalo odstranění této mimořádné události? Měsíce a roky. Měsíce a roky! A jaký máme výstup toho, čeho se tam docílilo?

Vážení kolegové, já v této situaci říkám, že chci znát viníka. Chci znát viníka, kdo zavinil tuto mimořádnou událost, a byl bych velmi rád, kdyby viník byl vypátrán příslušnými orgány, to znamená Policií České republiky za dohledu státního zástupce ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí, za účasti náležitého počtu přibraných znalců. Není to o tom, jestli chci teď v současné době říci, že za to může, a teď nevím, jak se ten podnik tam jmenuje, který patří do toho holdingu Babiše, mně je to úplně ukradené, jestli to tam je, nebo není, protože mně jde vždycky o tu spravedlnost. A jestli se tady chcete povyšovat nad orgány činné v trestním řízení, tak si myslím, že nečiníte dobře. Nečiníte dobře, protože někdy ta naše nabubřelost, jak my jsme všichni nejlepší a všechno umíme, pak vede k tomu, že jsem byl účasten těch vyšetřovacích komisí a musel jsem se stydět za to, jaké úkony tam děláme, a když nás pak policie požádala, abychom jim dali ty naše materiály, které jsme shromáždili v rámci té vyšetřovací komise, tak jsem se jako ateista pokřižoval a požádal jsem v podstatě, ať raději zapálí budovu, než aby jim to vydali, protože jinak policie zjistí, jací diletanti seděli v té vyšetřovací komisi a co jsme tam předváděli.

Takže za sebe a dovolím si říct i za poslanecký klub nebudeme podporovat vznik této vyšetřovací komise, protože důvěřujeme orgánům činným v trestním řízení a nepovyšujeme se nad jejich činnost.

Děkuji.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM