Ondráček navrhuje, aby se poplatky za ČT a rozhlas nemusely platit

6. 10. 2020

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček navrhuje, aby televizní a rozhlasové poplatky nemusel platit každý, kdo čestně prohlásí, že se nedívá na televizi a neposlouchá rádio. Novelu předložil ve sněmovně začátkem října, platnost nového opatření předpokládá od ledna 2022. 

Poplatky by podle Ondráčka nemusela hradit „domácnost, kde všichni její členové úředně ověřeným písemným čestným prohlášením zaslaným provozovateli vysílání prohlásí, že rozhlasové nebo televizní vysílání nesledují“.

„Předložený návrh reaguje na požadavky poplatníků, kteří nesledují nebo odmítají sledovat vysílání, ale přesto jsou ze zákona nuceni poplatky platit. Zastáváme názor, že každý má mít možnost volby, které vysílání chce sledovat. Pokud takovou volbu projeví celá domácnost a projeví to předepsanou formou, měla by existovat možnost být z povinnosti platit poplatek vyvázána,“ tvrdí Ondráček v předkládací zprávě.

Pro podnikatele by se povinnost platit poplatky za každý přijímač nijak nezměnila. 

„Očekáváme, že domácností, které prohlásí, že rozhlasové nebo televizní vysílání nesledují, budou pouze jednotky a provozovatelé se s tímto výpadkem příjmů vyrovnají sami v rámci efektivity svého hospodaření,“ doplnil.

Součástí návrhu zákona je také rozšíření pravomocí Rady ČT, která by kromě stížností na generálního ředitele měla řešit rovněž stížnosti na kteréhokoliv zaměstnance.

Návrh zákona nyní podle standardních pravidel poputuje na vládu, která by k němu měla dát své stanovisko. Pak se dostane na program jednání sněmovny.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Lupa.cz