Projev předsedy Klubu mladých na Lázku

9. 8. 2019

Soudružky a soudruzi, dámy a pánové,

letos si připomínáme 30 let od kapitalistického převratu. Převratu, který byl řízen západními mocnostmi a financován mamutími korporacemi, pro které bylo obrovské území socialistických států střední a východní Evropy ideálním odbytištěm.

Převrat, ve kterém přijal roli patolízalského pimprlete jakýsi Václav Havel, do té doby veřejnosti neznámý fanatický zastánce třídního rozdělení společnosti. Hospodářsky vzkvétající Československo se rázem ocitlo v roli outsidera a československému lidu byla vnucována myšlenka, že jej čeká budoucnost ve svobodě a hojnosti. Dnes již víme, že šlo o kolosální podvod, jehož smyslem bylo rozkradení naší republiky a získání levné pracovní síly.

To, co se nepovedlo Adolfu Hitlerovi, zvládli pánové Havel, Klaus a Mečiar za několik dní – Československo bylo bez mandátu jeho obyvatel definitivně roztrženo.

Naprostou většinu významných podniků dnes vlastní zahraniční korporace. Většina bank patří zahraničním společnostem a to včetně největší z nich, České spořitelny, kterou vlastní rakouská Erste bank group.

Za posledních třicet let naše vlády rozdávaly pozlátka, která financovaly na dluh. Ten se rozrostl do současné sumy 1 bilión a 700 miliard korun. Přesto, že jsme zemí ateistů, tak katolická církev získala v rámci pochybných restitucí obrovský majetek, včetně národní památky Chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

Kvalita potravin po zrušení Československé státní normy prudce klesla, naprostá většina z nich je plná aditiv, chemických konzervantů, rostlinných a živočišných náhražek. Kvalitní potraviny si tak mohou dovolit pouze lidé s vyššími příjmy. Již dávno nejsme potravinově soběstačnou zemí, většinu masných a rostlinných polotovarů musíme dovážet.

Prudce se zvýšilo množství autoimunitních onemocnění a před třiceti lety zcela neznámými alergiemi dnes trpí až polovina populace. Naše země drží smutné prvenství v počtu onemocnění aterosklerózou a infarktem myokardu, stále se nedaří zastavit počet tzv. civilizačních chorob.

V České republice je dvacet procent dětí ohroženo příjmovou chudobou a na ulici žije 80 tisíc bezdomovců, které socialismus vůbec neznal.

Díky nedodržování dohod o změně klimatu a používání chemikálií v zemědělství je kriticky ohroženo 30% živočišných druhů.

Výklad dějin je záměrně pozměňován a tak se děti učí například o tom, že Československo neosvobodila Rudá armáda, že partyzáni vyvražďovali civilní obyvatelstvo, že Pražské povstání bylo zcela zbytečné.

Poprvé po 73 letech došlo k prolomení Benešových dekretů a díky neskutečnému soudnímu rozhodnutí musí naše země vrátit majetek rodu Walderode přesto, že hrabě Karel Walderode vyvěšoval na svůj zámek Hrubý Rohozec vlajku s hákovým křížem, byl členem NSDAP, hostil nacisty a veřejně hajloval.

Bez lidového hlasování jsme se stali členem agresivního paktu NATO a Armáda České republiky se podílí na vojenských operacích sloužících zájmu vlády Spojených států amerických. Neseme tak morální

odpovědnost za vraždy civilních obyvatel v rámci tzv. mírových misí. Mezilidské vztahy prošly hlubokou devastací a na povrch se dostaly vlastnosti jako závist, sobeckost, nenávist, arogance či agresivita.

Přes obrovskou každodenní mediální antikomunistickou kampaň se ovšem kapitalistům nepodařilo zničit Marxovo učení. Levicové mládežnické kluby, spolky i celé svazy po celém světě se začínají spojovat a sílit. Mladí lidé v západní Evropě začínají vnímat marxismus jako sílu, která jim pomůže zničit systém, ve kterém vítězí kapitál.

Vyzývám proto všechny skutečné komunisty: přestaňme býti pasivní a pojďme slovem, písmem i aktivní účasti v ulicích bojovat proti nespravedlivé třídní společnosti, kde bohatí mají vše a chudí jsou považováni za lůzu! Maximálně využívejme mladých kádrů pro všechny stranické funkce od předsedy okresního výboru výše. Jsou to mladí komunisté, kteří mají energii, sílu a touhu zničit třídní společnost. Dejme ji proto šanci.

Pojďme začít psát první řádky nové spravedlivé socialistické společnosti! Společnosti, kde přestane existovat sociální útlak a ponižování dělných lidí. Společnosti založené na družstevním vlastnictví výrobních prostředků a podpoře drobných a středních živnostníků.

Společnosti, která zajistí stejně kvalitní zdravotní péči pro všechny bez rozdílu. Společnosti, do které se vrátí pohodové mezilidské vztahy, láska a mír.

Na závěr mi dovolte vzkaz pro pravicové strany: komunisté byli, komunisté jsou a komunisté budou!

Autor: 
Roman Roun