Rozhodnutí české vlády uznat prezidentem Venezuely Guaidóa vnímám velmi negativně. Je to porušení mezinárodního práva, řekl na ČT Stanislav Grospič

4. 2. 2019

Vláda na návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka uznala Juana Guidónaa za prozatímního prezidenta Venezuely

Vyjádření Stanislava Grospiče, místopředsedy ÚV KSČM: Krok české vlády považuji za hrubé porušení základních norem mezinárodního práva. Jde o zcela otevřené vměšování se do vnitřních poměrů Bolívarovské republiky. Venezuela se od svých posledních parlamentních voleb ocitla v neutěšených poměrech a ústavní krizi. Otevřené vměšování do jejích vnitřních záležitostí a zpochybňování legitimně zvoleného prezidenta Madura, které zahájily Spojené státy, nijak uklidnění vnitřní situace ve Venezuele nepřispěje. Je tragické, že česká diplomacie vedená ministrem Petříčkem, příslušníkem rádoby "levicové" sociálně demokratické strany, posluhuje zájmům vládnoucích elit Spojených států a Evropské unie. Jediným řešením pro Bolívarovskou republiku Venezuela, pro její těžce zkoušený lid neustálým vměšováním a blokádami imperialistických mocností, jsou nové regulérní parlamentní případně i prezidentské volby a respektování suverenity země. Je smutné, že českou diplomacii vede člověk, jež se neváhá paktovat s autoritářskými režimy, dopřává sluchu projevům fašismu a slepě následuje politiku USA, Evropské unie , Francie a SRN.  Jsem přesvědčen, že toto není a nemůže být v zájmu České republiky a ani udržení míru ve světě.

Komentář poskytl i České televizi, podívat se na něj můžete na FB KSČM

https://www.facebook.com/komunistickastranacechamoravy/videos/2839348422...

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM