Rozhovor ruského deníku Pravda s Vojtěchem Filipem

27. 4. 2021

Konfrontaci požadují strany napojené na USA

Co představuje dělnické hnutí v České republice dnes, v čem je jeho síla a jaké jsou jeho základní problémy?

Děkuji vám za otázku. Současné dělnické hnutí v ČR vystupuje na obranu práv pracujících v průmyslových závodech, zemědělství, ve sféře obchodu a služeb, za práva pracovníků počítačových služeb, pracovníků zdravotnictví, na jejichž bedra dopadly v posledním roce nejtěžší úkoly. Je to obrana těch, kdo si čestně vydělávají na živobytí fyzickou a intelektuální prací, jejich zájmy jsou zájmy většiny společnosti, jsou vyjádřením mírového stálého rozvoje. Nejde o nadbíhání menšinám, ale o uspokojování zájmů většiny naší společnosti.

V čem spočívá síla a úspěch KSČM, které se podařilo nejlépe ustát pozice ve střední a východní Evropě?

Síla KSČM spočívá za prvé ve velkém počtu členů naší strany nehledě na nevysoký přírůstek, který byl dosud zaznamenáván. Za druhé v politické kompetentnosti naší organizace. Právě ona dovolila zformulovat silný program strany, který často kopírují naši političtí protivníci. Ale především naše síla spočívá v tom, že se nám vždy dařilo uskutečňovat náš program na úrovni municipalit, měst i oblastí a od roku 2018 i na celostátní úrovni, když jsme nečekaně uzavřeli smlouvu o podpoře hnutí ANO vítězného ve volbách s cílem překlenout ústavní krizi. Naše strana vždy nachází způsob, jak bránit potřeby a zájmy většiny společnosti.

Ano, vaše strana – poprvé od roku 1989 - poskytla podporu vládě, konkrétně Andreje Babiše, která je u moci. Jaké jsou body této dohody a jak se jí podařilo dosáhnout?

Určili jsme sedm prioritních směrů našeho programu a hájili jejich organizační a finanční realizaci jako strana, která měla vliv na přijetí státního rozpočtu. To zajistilo jejich realističnost. Nepodařilo se nám ještě více zvýšit podíl státního a společenského sektoru, což v konečném výsledku vedlo k ukončení smlouvy o podpoře menšinové vlády po tříleté spolupráci. Takže jsme podpořili vládu při jejím vzniku a pak jsme ji tolerovali, a přitom na ní stále vyvíjeli tlak, aby se naše priority postupně naplňovaly.

Nyní tedy vaše strana přestala poskytovat podporu současné vládě. Můžete prozradit proč poněkud konkrétněji?

Nedosáhli jsme zřízení banky pro fyzické osoby a sloučení nemocenských pojišťoven, proto jsme ukončili smlouvu o spolupráci.

KSČM má v současnosti klub o počtu 15 poslanců. Jaká je taktika vašeho parlamentního boje?

Nehledě na nepříliš velký počet poslanců, prostřednictvím podpory menšinové vlády a rozhovorů s dalšími parlamentními frakcemi se nám podařilo vytipovat priority, které se nám pak dařilo realizovat: zvýšení minimální mzdy, indexace penzí, ochrana životního prostředí, zvýšení státního podílu v hospodaření s vodou, zvýšení kvality zdravotnictví, boj s korupcí a mnohé další.

Jaký je podíl pracujících ve straně, máte organizace na závodech, a jaká je spolupráce s odbory?

Naše strana nemá organizace na závodech, ale uvnitř strany existují profesní organizace – pracovníků dopravy, vzdělání, zdravotnictví, zemědělství atd.

Jak utrpěla česká ekonomika rozvalem socialistického tábora?

Ekonomické ukazatele se prudce zhoršily v důsledku privatizace, když se rozpadlo nebo zmizelo na 40 % průmyslových a zemědělských podniků a také se rozrušily vědecké kolektivy a exportní podniky. Návrat ekonomiky k úrovni roku 1989 trval více než 20 let.

Místopředseda vaší parlamentní frakce Leo Luzar uvedl ve spojitosti s posledními událostmi a nevybíravými obviněními na adresu Ruska o organizaci »teroristického aktu« ve skladu zbraní před sedmi lety, že KSČM je v současnosti jedinou silou v zemi, která nerozžehává nenávist k Rusku. Jaká je pozice vaší strany?

Nejenom Leo Luzar, ale i já osobně a celá naše frakce jsme vystoupili proti neopodstatněnému obviňování Ruské federace z účasti na výbuchu ve skladě ve Vrběticích. Vyjadřujeme se proti zhoršení vztahů RF a ČR. Usilujeme o to, aby výbuchy ve skladu byly vyšetřeny a viníci byli potrestáni i po těch letech. Jsme pro společné vyšetřování a pro spolupráci příslušných bezpečnostních orgánů ČR, Ruska a Bulharska.

Proč se české oficiální orgány právě teď vydaly směrem konfrontace?

Konfrontaci v ČR požadují politické strany, které následují mínění a zájmy USA a některých proevropských zemí. Nedisponují fakty a důkazy, pokoušejí se k sobě přitáhnout pozornost před volbami. Nemají konstruktivní program rozvoje, charakterizují je výhradně negativní postoje, žlučovitá rétorika.

Jak velká je nyní antikomunistická hysterie v ČR? Odráží nálady v zemi, nebo je výsledkem činnosti vládnoucí vrchnosti?

Antikomunistická hysterie se tu kultivovala po 30 let a stále narůstala, stejně jako úsilí o zvyšování protiruských nálad. K tomu patří přepisování historie i lež, jíž se pokoušejí zatmít osvobození naší země v roce 1945, i odmítání úspěchů česko-ruské spolupráce. S tím se střetáváme stále, ale nevzdáváme se.

Letos v říjnu se v ČR uskuteční parlamentní volby. Jaké jsou body vašeho programu, jaký výsledek pro stranu očekáváte?

V mnohém to bude záviset nejen na činnosti prezidenta republiky, ale i na tom, jak se nám podaří získat při zaštiťování pravdy a spolupráce slovanských národů sympatie většiny občanů naší země, aby ve volbách nebyly úspěšné protiruské a proamerické síly.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny