Rozhovor se Zbyňkem Coufalem ke školství

19. 2. 2019

Na zastupitelstvu Středočeského kraje se mělo projednávat sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Gymnázium Čelákovice a Gymnázium J. S. Machara v Brandýse nad Labem/St. Boleslavi.

Komunisté proti tomuto kroku aktivně vystupovali od počátečního záměru z konce listopadu 2018 - v pracovní skupině pro optimalizaci školství, ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (byli tam jediní, kdo záměr nepodpořil), negativní postoj k nekoncepčnímu slučování škol vyjádřil 2x středočeský KV KSČM, o který se mohli opřít i krajští zastupitelé, stejně tak i o postoj dotčené veřejnosti, která měla své zástupce i na zasedání klubu. Okresní organizace komunistů Prahy Východ zajistila letáky a plakáty, které na negativní stanovisko komunistů upozorňovaly a vyzývaly i představitele města, aby původní záměr, v kterém se sloučením škol problém nemají, přehodnotili.

Video: