Stále platí: Lidé, bděte!

21. 3. 2016

Stále platí: Lidé, bděte!

Události, které nadlouho poznamenaly historii nejen Čechů a Slováků, ale i dění v Evropě a na celém světě, si v sobotu připomněli občané u někdejší vyšetřovny pražského gestapa Petschkova paláce. Svolavatelem shromáždění byl ÚV a Krajský výbor KSČM Praha. V úterý tomu bylo 77 let, co začala německá nacistická okupace okleštěného Česko-Slovenska.

»Oficiálně je sice považován za den zahájení druhé světové války až den přepadení Polska, tedy 1. září 1939, ale z historických dokumentů je jasné, že 15. březen 1939, den okupace bývalého Česko-Slovenska a následně pak vytvoření protektorátu Čechy a Morava, a 14. března dokonce vznik loutkového klerofašistického tzv. Slovenského štátu, byly nedílnou předehrou pro dosud největší a nekrvavější vojenský konflikt v lidských dějinách s více než 60 miliony mrtvých,« řekl u pamětní desky se stále platným mottem Julia Fučíka Lidé, bděte na Petschkově paláci předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, který dále připomněl, že okupací tehdejší již okleštěné republiky se Hitler zmocnil veškeré vojenské výzbroje bývalé ČSR, rozvinutého čs. průmyslu, který pak mohl nacistům sloužit v jejich vražedné politice vůči ostatním národům.

Válka měla ještě v době míru své základy a spouštěcí mechanismy. Stejně i dnes čelíme řadě lží, nástrah a podrazů jak na osobní, tak mezistátní úrovni, které při svém dalším působení jsou, žel, také způsobilé spustit válku, varoval Filip. Domnívá se, že je nutno odporovat všem, kteří se snaží deformovat historická fakta a překrucovat je. Musíme trvale vystupovat proti těm, kdo se při návštěvě Mnichova schází s představiteli válečné propagandy, zejména sudetoněmeckého landsmanšaftu, navštíví budovu, kde byla potupná mnichovská dohoda uzavírána, a nepromluví nebo dokonce nechce promluvit o nulitě mnichovského diktátu od samého počátku, uvedl s odkazem na české premiérské návštěvy bavorské metropole - ať to byl Petr Nečas (ODS) či nyní Bohuslav Sobotka (ČSSD). Takový čin je odsouzeníhodný a KSČM takový postup nikdy nepřijme, zdůraznil místopředseda Poslanecké sněmovny.

 

 

 

Z války těží oligarchie

Výročí počátku protektorátu je varovným mementem i pro současné dění. Česká republika je na základě referenda součástí EU, ale to neznamená, podle Filipa, že musíme přijímat jako hotovou věc rozhodnutí, která jsou v rozporu s našimi národními zájmy - např. kvóty na přerozdělování tzv. uprchlíků, že máme ztratit poslední zbytky vlastní suverenity, vnitřní bezpečnost, možnosti hájit vlastní národní identitu, která čelí útokům záměrně vyvolané migrační vlny, ale i majetkovému ataku církví a znovu tzv. sudetských Němců. Největší zisk bude mít z chaosu a válečného konfliktu v Evropě finanční oligarchie, vysvětlil Filip.

Filip také připomněl, jak nedemokratická byla již tzv. druhá republika, charakterizovaná bleskovou fašizací, hnědnutím a likvidací demokratických práv. Jako jedno z prvních rozhodnutí pomnichovských představitelů byl zákaz komunistické strany, jež byla nejdůslednějším a nejaktivnějším bojovníkem proti fašismu a německé agresi.

I dnes jsme podle Vojtěcha Filipa svědky řady jevů, které tehdejší stav připomínají, např. fašistický pochod v hlavním městě členského státu EU Rize (který nikdo z evropských tzv. odpovědných politiků neodsoudil), trvale se zhoršující situace na Ukrajině, kde, jak uvedl řečník, je nejvíce politického bezpráví, například zákaz komunistické strany kandidovat i jen v komunálních volbách, pronásledování tamních komunistů, jejich únosy, vraždy a masová emigrace.

Solidarita, ale i národní identita

Předseda ÚV KSČM zdůraznil, že komunisté jsou internacionalisty, vědí, co je solidarita, umí pomáhat slabým a bezbranným a nebojí se to nahlas říci, komunisté se proto nepřikloní k těm, kdož šíří xenofobii a strach. Avšak také vědí, že je nutno bránit národní identitu a vlastní suverenitu.

K pamětní desce obětí nacistické perzekuce, zejména těch vlastenců, kteří byli v budově »Pečkárny« mučeni a týráni, zavěsili zástupci KSČM kytici květů, stejně tak představitelé Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska.

Na akci také promluvil předseda Historicko-dokumentační komise ÚV ČSBS Emil Šneberg, který připomněl, jaké hrůzy znamenala nacistická okupace českých zemí, kolik desítek tisíc vlastenců prošlo »Pečkárnou«, a odmítl proto jakékoli zlehčování tohoto pro český národ nejtěžšího období.

Akce před Petschkovým palácem se účastnili další představitelé KSČM - první místopředseda ÚV Petr Šimůnek, místopředsedové ÚV Miloslava Vostrá a Jiří Dolejš, poslanci v čele s předsedou klubu Pavlem Kováčikem, zástupci vlasteneckých a mírových organizací - např. KČP, LKŽ, občanské iniciativy Ne základnám, Strany demokratického socialismu aj.

Shromáždění moderovala předsedkyně pražské organizace KSČM poslankyně Marta Semelová.

(mh)