Slavnostní setkání národní a krajské rady Klubu českého pohraničí - 11:00 u památníku na Cínovci

27. 10. 2018

POZVÁNKA
Národní a krajské rady Klubu českého pohraničí

Srdečně zvouvšechny vlastence u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a 10. výročí odhalení pomníku k uctění památky všech padlých pohraničníků a ochránců hranic, kteří bránili státní hranici společného státu Čechů a Slováků, na SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ které se uskutečnív sobotu 27. října 2018 od 11 hodin u památníku na Cínovci.

Program
- Shromáždění účastníků v Cínovci na parkovišti před restaurací.
- V 10:45 hodin přivítání účastníků
- organizační pokyny.a V 11:00 hodin nástup praporečníků a společný přesun účastníků a hostů k pomníku.
- Položení kytic a věnců.
- Zahájení - Československá hymna.
- „Vyznání pohraničníka“ - báseň.
- Přivítání účastníků a hostů u pomníku.
- Projev předsedy Národní rady KČP.
- Ocenění a vyznamenání vybraných členů KČP.
- Dekorování praporů stuhou k 100. výročí vzniku Československa.
- Zdravice hostů.
- Zasazení lípy - stromu „SVODODY“.
- Přijetí prohlášení účastníků shromáždění k občanům České republiky.
- Na závěr shromáždění - Husitský chorál (hymna Klubu českého pohraničí).