Historii přepisovat nedovolíme

19. 2. 2020

Historii přepisovat nedovolíme

Na krajské konferenci Středočeského kraje schválili delegáti KSČM stanovisko k přepisování historie.

Koncem měsíce srpna a počátkem září minulého roku 2019 si naše společnost připomněla řadu významných historických událostí mající vztah k naší zemi. Zcela jednoznačně jsme se však stali svědky toho, jak určité politické kruhy (ODS, TOP 09, STAN, KDU ČSL, Piráti) i řada tzv. »nezávislých« občanských aktivit usilovaly svými projevy a chováním o výrazné přepsání našich nejnovějších dějin. Zejména pohledem nejen na vznik samostatné Československé republiky, ale především také pohlížením na podstaty a příčiny rozpoutání druhé světové války. V předvečer této války ztratila potupným mnichovským diktátem za přispění Anglie, Francie a Itálie první Československá republika svou suverenitu a posléze byla zcela rozbita.

Bylo a je tragické, že nebývale velký prostor těmto názorům dávají veřejné sdělovací prostředky. Neméně tragické je i usnesení Evropského parlamentu ze září 2019, které otvírá přímou cestu k sejmutí odpovědnosti za rozpoutání druhé světové války německým nacismem, ale současně obviňuje z rozpoutání této války socialistický Sovětský svaz. Zemi, která v důsledku německé agrese prošla nesmírným válečným utrpením a nesla největší podíl na konečné porážce nacistického Německa a jeho fašistických vazalů i na osvobození naší vlasti. Snaha změnit pohled na základní historické události a přemazat jejich skutečný význam se nese na vlně nenávistného antikomunismu. KSČM takovéto pseudohistorické pohledy jednoznačně odmítá a protestuje proti nim. Nesmí docházet k diskriminaci a posuzování lidí v rozporu s Listinou základních práv a svobod, jak dnes činí s oblibou Magistrát hlavního města Prahy.
Krajská konference Středočeské KSČM požaduje zachování pomníku maršála Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6 jako symbol vyjádření úcty všem, kteří položili své životy za osvobození hlavního města Prahy, a rovněž jako poděkování převážné části Československa. Odmítáme oslavování Ruské osvobozenecké armády - vlasovců jako zachránců Pražského povstání a osvoboditelů Prahy.
KSČM je přesvědčena, že kola takto roztočené nenávisti, překreslování pohledů na historické události, nijak nepřispívají ke klidu v naší vlasti. Plní cíl připravit naši společnost na další tlak požadavku Sudetoněmeckého landsmanšaftu, ještě více upevnit ekonomické a vojenské vazby na velké státy Evropské unie a USA. Proto odmítáme podbízení se Spojeným státům nabídkou vybudovat na našem území leteckou či jinou vojenskou základnu. Takovéto kroky nejsou v zájmu občanů České republiky a KSČM proti nim bude vždy tvrdě vystupovat.

Delegáti Středočeské krajské konference KSČM, 15. února 2020

Autor: 
Krajská konference Středočeského kraje