K aktuální situaci ve školství

6. 11. 2020

KSČM si uvědomuje nutnost opatření na ochranu zdraví lidí v souvislosti s koronavirem. Podporujeme odůvodněné postupy, na nichž se shodují odborníci ve zdravotnictví. Zároveň však vnímáme některá rizika, především v oblasti školství.

Vzdělání je základním předpokladem budoucnosti člověka i celé společnosti. Základem je povinná školní docházka. Tvoří podstatu celoživotní vzdělávací dráhy, nastavuje pravidelný režim učení, vyrovnává rozdíly, vytváří sociální vztahy, připravuje pro život. Výuka na dálku nemůže tento výchovně vzdělávací proces nahradit. Navíc mnoho rodin nemá podmínky pro její plnění, a to i přesto že ministerstvo školství věnovalo do technického vybavení značné prostředky. Podle jarního průzkumu České školní inspekce chybí 20 % žáků základních škol (tj. zhruba 250 000 dětí) možnost on-line připojení, mají jeden počítač pro všechny členy rodiny, nemají potřebné zázemí a motivaci. Řada těchto dětí ze vzdělávání zcela vypadává. Dají se tak očekávat vážné problémy, výrazně se prohloubí rozdíly v přístupu ke vzdělání a v jejich znalostech. Zvlášť ohroženi jsou ti nejmladší, tedy žáci prvních a druhých ročníků. Bez pomoci rodičů nejsou schopni se nejen připojit on-line, ale hlavně naučit se číst a psát, což je základ pro všechny ostatní předměty. Učitelé i rodiče, kteří se musí s touto situací vyrovnávat, si tak zaslouží vysoké ocenění. Je pochopitelné, že mnozí z rodičů si nevědí rady, nedokážou děti učit. Pro učitele je zase téměř nemožné distančně vzdělávat najednou 20 – 25 malých prvňáků, aniž by s nimi byli v přímém kontaktu, mohli je vést a korigovat.

KSČM proto považuje za nutné, aby se žáci, minimálně prvních a druhých tříd základních škol, co možná nejdříve vrátili do školních lavic, pochopitelně při dodržení všech hygienických podmínek. Vyzýváme vládu, aby urychleně připravila scénář tohoto postupného návratu, včetně podpory učitelů a vedení škol.

Autor: 
VV ÚV KSČM