Nepřipustíme zhoršování pracovního práva

17. 1. 2020

Právo na práci je jedno ze základních lidských práv obsažených v lidskoprávních dokumentech vydaných jak na světové úrovni, tak i na úrovni národní v Listině základních práv a svobod.

KSČM vnímá, že zápas o charakter a obsah pracovního práva byl za posledních třicet let vždy velice obtížný a nesmlouvavý.

Koaliční vláda hnutí ANO 2011 a ČSSD se však novelou zákoníku práce, předloženou do Poslanecké sněmovny ČR, vydává zcela opačným směrem, chystá preferenci sdílení jednoho pracovního místa několika zaměstnanci, preferenci krátkodobých pracovních úvazků a přepočet kalendářní dovolené nikoliv podle odpracovaných dnů, ale hodin.

KSČM především záleží, aby se pracovněprávní vztahy nastavené zákoníkem práce 267/2006 Sb., ve vztahu k zaměstnancům nezhoršily. Jde nám o respektování a prosazování trendu zkracování pracovní doby nutné za zachování stejné výše mzdy či platu jako při osmihodinové pracovní době, jde nám o získání základní zákonné pětitýdenní kalendářní dovolené pro zaměstnance, jde nám o posílení úlohy bezpečnosti práce na pracovištích a také o omezení podílu agenturního zaměstnávání na českém trhu práce.

Autor: 
VV ÚV KSČM