Stanovisko KSČM k návrhu státního rozpočtu pro rok 2021

11. 12. 2020

V případě, že nedojde ke snížení kapitoly Ministerstva obrany České republiky o 10 mld. Kč, doporučuje VV ÚV KSČM Poslaneckému klubu KSČM nepodpořit návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2021. A to s vědomím, že může nastat stav rozpočtového provizoria a každé ministerstvo a státní úřad bude moci čerpat maximálně 1/12 svého rozpočtu roku 2020 do doby, než bude schválen nový rozpočet. KSČM se snažila najít s vládou kompromisní řešení: využití 10 mld. Kč v jiných oblastech, například vytvářením záchranných sborů, oprav nezbytné techniky,, pomoc při boji s Covidem-19.

Autor: 
VV ÚV KSČM