Tisková zpráva klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji k programu Zastupitelstva Středočeského kraje 27. června 2017

27. 6. 2017

Zastupitelstvo kraje bude projednávat okolo 130 bodů, z toho nejvíce z oblasti majetku. Většina bodů tradičně získá zřejmě podporu všech politických klubů.
Na programu jsou však i body, ke kterým je náš klub zastupitelů KSČM značně kritický.
„Schvalované vyhodnocení dotačních programů za rok 2017 ukazuje, že naše obavy a výhrady byly oprávněné. V případě mého gesčního Fondu, Fondu kultury a obnovy památek se ukázalo špatné opuštění principu vyhrazených prostředků pro jednotlivé oblasti podpory, muselo se dodatečně řešit. Stejně tak vyšší míra spoluúčasti skutečně podporuje větší hráče – v oblasti památkové péče získaly značné množství prostředků např. církve. Sílí i hlasy po obnově samostatné oblasti podpory drobných památek,“ uvedl kritiku předseda klubu Zdeněk Štefek. Kriticky pohlížíme ale i na ostatní fondy a pilně vyhodnocujeme, jakým způsobem byly finance rozdělovány. Nabízíme ale také pomocnou ruku při vytváření transparentních kritérií hodnocení v jednotlivých oblastech.
Vnímáme negativně i stále větší rozdělování prostředků mimo standardní dotační tituly a mimo pravidla. „Na programu zastupitelstva jsou směřovány finance na individuální nesystémové dotace na řadu akcí zejména v oblasti cestovního ruchu, zejména do Kolína a Kutné Hory, jejichž představitelé sedí v Radě kraje. Podporu chvályhodných aktivit obou měst sice vítáme, ale měla by být koncepční,“ upozornil na souvislosti poskytnutých dotací s politickými dresy koalice zastupitel Václav Melša.
„Po zkušenostech s posledními událostmi kolem kotlíkových dotací apelujeme na vedení kraje, aby věnovalo přípravě další výzvy náležitou pozornost,“ podotkl zastupitel Josef Dovolil.
„Na druhou stranu oceňujeme, že se kraj po půlroční nečinnosti konečně rozhoupal k nějaké další investiční činnosti. Nové akce za 218 milionů směřují ale hodně na nutné opravy a rekonstrukce a některé kapitoly představily jen omezené investice,“ doplnil zastupitel Josef Dovolil.
Podporujeme i další kroky při rozvoji integrovaného dopravního systému s Prahou. „ Předložená smlouva je i určitým vyvrcholením našich pětiletých snah. Je také dobře, že integrační proces jen s malými odchylkami podle schváleného harmonogramu pokračuje a důsledně se odvíjí od železnice jako páteře veřejné dopravy. Nyní je ale třeba také zvládnout úskalí, kterými jsou s integrací úzce související výběrová řízení na dopravce. Zejména dlouho trvající neujasněnost, jak přistupovat k železnici, může v budoucnu způsobit řadu problémů. Koketování s opuštěním přímého zadání Českým drahám a organizováním soutěže je dobrodružstvím, které nevyžaduje dokonce ani Evropská komise, a jež v konečném důsledku může ohrozit i tolik potřebnou obnovu vozového parku z prostředků Operačního programu doprava 2.“ neodpustil si poznámku zastupitel Ivan Cinka.
Se zdviženým prstem naopak sledujeme další rozdělování rezervy Středočeského kraje. „Poskytnutí prostředků na navýšení mezd vlivem nařízení vlády je v pořádku, upozorňujeme ale, že s balíkem dáváme i další 4 miliony na audity, tentokrát v sociální oblasti a 3 miliony na strategické dokumenty. Nelíbí se nám ani 25 milionů na tzv. zvýšení konkurenceschopnosti, protože není spojeno s konkrétním zadáním, konkrétní vizí a o rozdělení bude rozhodovat Rada,“ dodal zastupitel Zdeněk Štefek.
V materiálech jsou projednávány body spojené s adiktologií v oblasti hráčských závislostí a závislosti drog, uvedl krajský zastupitel Zdeněk Milata, který se v oblasti bezpečnosti dlouhodobě pohybuje. Ocenil práci všech zainteresovaných osob, ale poukázal na nedostatečné kapacity a nedostatečný přístup v řešení problémů, které současný způsob života řady lidí provází. Upozornil na potřebu jasné evaluace výsledků snažení a užití krajských prostředků. „Je nutné dbát na změnu přístupu k problematice u postižených, na druhou stranu také na to, že třeba v oblasti drog by bylo vhodné využít plošného sondování zejména v oblasti nejmladší generace, aby byl jasný skutečný stav věci a mohlo se předcházet neblahým následkům,“ dodal.

Ing. Zdeněk Štefek, v.r.
předseda Klubu zastupitelů KSČM
Středočeský kraj

Autor: 
Klub zastupitelů KSČM SCKR