Tisková zpráva klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji k Programům pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje

7. 3. 2017

Oceňujeme snahu pokračovat v dotačních programech Středočeského kraje, považujeme krajské Fondy za jednu z důležitých možností, jak může kraj pomoci zejména malým obcím učinit z nich příjemné místo k žití i práci. „Je dobře, že Fondy budou vyhlášeny, protože v minulém období se řada opozičních zastupitelů, kteří dnes hájí vládní barvy, vyjádřila pro úplné zrušení fondů. S tím bychom zásadně nesouhlasili,“ podotkl předseda klubu Zdeněk Štefek.

Pohlížíme ale kriticky na některé novinky, které se vládnoucí koalice na kraji snaží zavádět.

„Jako nesmyslné vnímáme omezení dotace na částku na obyvatele obce. To neřeší větší rozvojové akce pro celý kraj a zároveň je to v rozporu se snahou o rovnoměrný rozvoj kraje. My totiž potřebujeme zajistit alespoň minimální standardy občanské vybavenosti a to se u malých obcí touto metodou zajistit nedá.  Navíc obec, která bude mít 2001 obyvatel, má mít prostě smůlu?“ Zmínil zastupitel Pavel Hubený a dodal: „Rozhodně bychom se zamysleli i nad tím, zda poskytovat z infrastrukturního fondu dotace obcím, které v minulosti mnohdy nevýhodně prodaly základní či mateřské školy, nebo těm, které v minulosti prodaly výhodně pozemky
a nepožadovaly od developerů výstavbu veřejně prospěšných staveb a vybavení.“

Za nesmysl považujeme také limit pro čerpání do konce krajského volebního období. Nepochybně bude existovat snaha současných starostů vyčerpat prostředky do obecních voleb
a nové vedení obcí pak opět přijde zkrátka. Časově sporný je i požadavek na ukončení projektu
k 31. 12. daného roku.

Poukazujeme rovněž na absenci některých fondů a jejich omezení. „Hasičům se dotační možnosti zúžily v podstatě na spolufinancování státních programů, což může vést k likvidaci malých sborů, chybí i podpora spolků v obcích,“ uvedl příklady zastupitel Zdeněk Milata.

Nedostatky vnímáme také u humanitárního fondu a ve zdravotnictví. „Nechápu, proč nemohou žádat o dotaci obce, které zřizují ordinace v místě a dotují je,“ uvedla příklad zastupitelka Jiřina Fialová.

Výhrady máme rovněž k vyšší spoluúčasti (z 5% až na 40% u památek), což upřednostňuje opět větší „hráče“. „U obnovy památek mám obavy, že vyšší spoluúčast nahraje zejména církvi,“ dodal zastupitel Zdeněk Štefek. „Neřešeny jsou také drobné sakrální stavby v katastru obcí bez zjištěného vlastníka, mělo by se vlastnictví nahradit vlastnictví čestným prohlášením, jinak spadnou.“

Pozastavujeme se rovněž nad možností nepřidělit celou požadovanou částku – je to
v rozporu s povinností žadatele dokončit projekty v termínu, protože se jim změní podmínky.

Upozorňujeme rovněž na minimální čas pro podávání žádosti (6 dnů), po zkušenostech z minulých let by při velkém náporu mohl hrozit pád celého systému. Konstatujeme kriticky rovněž, že zatímco dříve schvalovala hodnotící komise v definovaném počtu Rada kraje, aktuálně to bude v kompetenci pouze příslušného člena Rady.

Závěrem konstatujeme, že pokud nebudou naše zásadní připomínky akceptovány, nemůžeme současné parametry Fondů plně podpořit.

     

       Ing. Zdeněk Štefek, v.r.

 předseda Klubu zastupitelů KSČM

  Středočeský kraj

Autor: 
SCKR