Tiskové prohlášení klubu KSČM k 12. zastupitelstvu Středočeského kraje

29. 1. 2018

V pondělí 29. ledna 2018 se koná 12. zastupitelstvo Středočeského kraje, třetí zastupitelstvo nové krajské vlády.

Jako klub KSČM se domníváme, že navrhovaný program neobsahuje výrazné rozporuplné body, byť vnímáme, že se bude diskuse točit i ohledně personálních změn a i okolo Čapího hnízda. Tato kauza bude jistě velice diskutovaným bodem. Zástupci politických stran, kteří skončili ve vedení kraje, jistě neopomenou její další politizování. Přitom z pohledu Středočeského kraje a zejména Výboru regionální rady jde pouze o věcný problém, kdy při vyjmutí těchto projektů z financování EU budou takto uvolněné prostředky použity na jiné projekty a ČR o ně nepřijde. V opačném případě nebudou na základě zprávy OLAF proplaceny a tím nenávratně ztraceny. V případě prokázání podvodu při čerpání dotace vyšetřujícími orgány vrátí takto neoprávněně vyplacené finanční prostředky žadatelé do národních zdrojů financování. „Rozhodně zde není snaha cokoliv zamést pod koberec a dalším efektem bude možnost ukončení činnosti Úřadu regionální rady a tím značných finančních úspor“, sdělil člen výboru Pavel Hubený.

„Oceňujeme, že v souladu s naší kritikou přináší bod programu řešení odvodu dešťové vody ze zámeckého parku Buštěhrad“, podotkl předseda klubu Zdeněk Štefek. Problematika byla terčem naší kritiky na podzim 2017, kdy jsme schvalovali převod zámku se souvisejícími pozemky zpět na město a krajská investice do řešení odvodu vody by byla vlastně investicí do cizího majetku. Aktuálním řešením je poskytnutí dotace městu ve výši 400 tisíc Kč.
Pozitivně hodnotíme i změny plánu investic. Plán již přestává obsahovat zbožná přání a začíná být tabulkou s reálnou částkou ročního plnění.

Dlouhodobě podporujeme i body ve zdravotnictví, které se týkají zajištění lékařské pohotovostní služby. „Aktuálně se řeší zajištění pohotovostní lékařské stomatologické služby v okrese Rakovník, jsou navrženy i prostředky na zajištění pohotovostních služeb v krajských nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních,“ sdělila zastupitelka Jiřina Fialová.

Nejvíce bodů programu je věnováno majetku. Klub zastupitelů dlouhodobě podporuje systémové řešení využití zbytného majetku, včetně prodeje majetku skutečně zbytečného a podporuje i systémové řešení evidence a správy majetku užívaného. „Skutečně nejsme proti prodeji zbytného majetku, jak je někdy interpretováno, ale určitě jsme proti kšeftování, proti prodeji různým kamarádům pod cenou obvyklou, dlouhodobě usilujeme o zachování cca tří nejlepších rekreačních zařízení pro využití za velice příznivé ceny zaměstnanci Středočeského kraje a jejich příspěvkových organizací. Nejde o cestovní kancelář, ale o maximální úspory zejména škol při pořádání lyžařských kurzů anebo nabídku těchto zařízení různým žadatelům o finanční příspěvek na ozdravné pobyty“ shrnul pozici klubu zastupitel Pavel Hubený.

Na programu je také včasné rozdělení dotací na sociální služby, výroční zpráva o stavu vzdělávací soustavy, která ukazuje na dlouhotrvající trendy, ale také koncepční materiály v oblasti EVVO i sbírkotvorné činnosti či založení Asociace, jenž má získávat zdroje pro údržbu a opravu lidové architektury, které mají naší podporu.

Ing. Zdeněk Štefek, v.r.
předseda Klubu zastupitelů KSČM
Středočeský kraj

Autor: 
Klub zastupitelů KSČM Středočeského kraje