ÚV KSČM: Reorganizaci policie chybí demokratický mandát

25. 6. 2016

Reorganizace policejních útvarů vyšetřujících nejzávažnější kriminalitu přerostla ve skandál. KSČM k tomu nechce a nemůže mlčet. Ze zneužití represívních složek – a dokonce pokusů zabránit postihu vážných zločinů – se obviňují členové vlády i policejní špičky. Spory o policejní sbor přerostly v předvolební arénu. O vliv, ne-li o moc se bojuje prostředky, které jsou popřením demokratických principů, právního řádu a ústavního pořádku.

Orgány mající potírat zločin si nelze přivlastnit. Kritériem všech organizačních změn musí být jen veřejný zájem. Za situace, kdy expanduje terorismus, rizika spojená s migrací i jiné bezpečnostní hrozby, ho dokáže definovat jen široká demokratická diskuse. Věcné argumenty, jež by reorganizaci dostatečně odůvodnily, však stále postrádají jak samotní policisté, tak i zákonodárci. Bez toho se obavy o politizaci reformy rozptýlit nepodaří.

Budeme podporovat vznik parlamentní vyšetřovací komise, která se bude tímto problémem věcně zabývat.

Autor: 
ÚV KSČM