ÚV KSČM: Varšavský summit NATO – zastavme válečnou hrozbu

25. 6. 2016

Politický vývoj v Evropě se prudce radikalizuje a výrazně dramatizuje. Místo demokracie se šíří chaos, teror, humanitární pohromy a migrační krize. Varšavský summit aliance připravovaný na 8. – 9. 7. v tom, z iniciativy některých agresi vyznávajících členských zemí, hodlá zajít ještě dál.

V rozporu se všemi deklarovanými dohodami přijatými po převratovém roce 1989 se na ruskou hranici přesouvá nukleární vojenská síla aliance. Summit ji plánuje dále navyšovat. Rozvinout „novou jadernou strategii“, masívní přestavbu evropských armád, arzenál „hybridních válek“ a ještě koordinovanější špionáž. Výrazný růst vojenských výdajů má vnutit i evropským zemím NATO.

Hlavním cílem červencové schůzky NATO je militarizace prostoru Černého moře a zřízení stálé flotily NATO v této oblasti. To je však v příkrém rozporu s mezinárodním právem a zejména s Konvencí z Montreux z roku 1936, která definuje a reguluje režim provozu černomořských průlivů Bosporu a Dardanel.  Zakazuje vstup vojenským lodím vysoké tonáže a nukleárním ponorkám států ležících zcela mimo oblast Černomoří. To potvrdil i závěrečný akt z Helsinek.

KSČM vyzývá vládu České republiky, aby se ve Varšavě kategoricky distancovala od takových záměrů. Aby se nenechala zastrašit a úkolovat od agresivních členských zemí NATO. Není možné vystavovat Českou republiku nebezpečí, že se dostane do hledáčku nukleárních raket, že se dostane zcela do rozporu s českými národními zájmy. O tom, zda do NATO se rozhodovalo o nás bez nás. Nastal čas vynutit si referendum. Aliance ohrožující svět nám nemá co poroučet!

Autor: 
ÚV KSČM