Vyjádření solidarity KSČM francouzskému lidu

15. 12. 2018

KSČM podporuje boj francouzského lidu za lepší životní podmínky a spravedlivé odměňování za práci. V rámci našeho programu chceme, aby v rámci EU měli všichni její občané důstojnou životní úroveň zajištěnou spravedlivým odměňováním za práci. Stejně musí být postaráno o všechny sociální skupiny. Nesmí bohatnout lidé z práce druhých a tyto nechat na hranici bídy. Požadavky hnutí „Žlutých vest“ vnímáme jako oprávněné.

Současně odsuzujeme jakékoliv projevy násilí a poškozování majetku. Nelíbí se nám, že pod znakem EU jsou masakrováni pokojní demonstrující, kterým už nic jiného nezbývá než vyjít do ulic.

My, komunisté, jsme připraveni kdykoli hájit práva občanů proti jakékoliv nespravedlnosti a bezpráví. Důsledně budeme nadále bránit právě ty, kteří jsou nejzranitelnější. Evropské volby budou k tomu příležitostí.

Autor: 
ÚV KSČM